Betydelsen av coachande ledarskap för personalens kunskapsutveckling

Kompetent och yrkeskunnig personal är företagets viktigaste resurs. Det gäller alla företag, men särskilt inom servicebranschen framhävs betydelsen av kunnig personal. Kundtjänstpersonalen möter i sitt arbete otaliga olika situationer och människor. Medarbetarna måste kunna sköta alla möten på ett högkvalitativt sätt i enlighet med organisationens varumärke. I kundbetjäningssituationer måste kundtjänstpersonalen behärska ett brett spektrum av […]

Att attrahera och hålla kvar millenialer

Attracting and keeping millennials

Medan kvarhållandegraden har sjunkit är konkurrensen om de mest begåvade hårdare än någonsin. Till följd av den rekordlåga arbetslösheten har saker och ting blivit ännu svårare. Vad som är viktigt att förstå är hur man attraherar millenialer och håller dem engagerade i sitt arbete. Eftersom de redan nu utgör den största generationsgruppen på våra arbetsplatser.  […]

Förväntningsdiskussion – Lär känna ditt team på riktigt!

Vad väntar sig arbetstagaren av organisationen och av dig som chef? Som chef är det bra om du har det ganska klart för dig vad dina teammedlemmar förväntar sig. På så sätt känner du till varje arbetstagares målbilder, men också om förväntningarna verkligen är realistiska? Förväntar sig dina anställda något av dig som du vet […]

Kan chefen motivera?

esimies-motivaatio

Mycket prat om arbetstagarnas klagande och chefsarbete. Är arbetstagarens välbefinnande och trivsel chefens sak? Kan chefen göra den anställda glad, nöjd och framför allt en motiverad arbetstagare?