Kan chefen motivera?

esimies-motivaatio
Mycket prat om arbetstagarnas klagande och chefsarbete. Är arbetstagarens välbefinnande och trivsel chefens sak? Kan chefen göra den anställda glad, nöjd och framför allt en motiverad arbetstagare?

Delvis, tror jag. Chefen kan delvis påverka hur nöjd och glad arbetstagaren är, men motivation anser jag att chefen aldrig kan ge åt någon annan. Människor måste själva hitta motivation! 

Det chefen kan hjälpa med är att upprätthålla den motivation som finns genom att hjälpa de anställda enligt bästa förmåga. Genom att diskutera med ett coachande arbetsgrepp, ge och be om respons, vara bestämd när det gäller uppföljning och upprätthållande av organisationens värderingar och mål. Det är också viktigt att chefen kräver resultat, men åter genom att hjälpa och möjliggöra detta för de anställda. 

Som värst kan chefen förstöra arbetstagarens motivation. Då hamnar man i en situation där arbetstagaren är missnöjd, omotiverad och antagligen börjar leta efter orsaker i organisationen, hos kollegorna och hos chefen. Allt är fel. I det här läget är det svårt att uppmuntra mot förbättring. För att det inte ska gå så här långt, kan du som chef tänka på nedanstående saker. 

1. Var krävande

Det har ställts mål för organisationen, teamet och arbetstagarna av en orsak. Det kan röra sig om bättre kundupplevelser, affärsmässighet, lönsamhet och effektivitetssiffror som leder till dem. Det är mycket viktigt att du följer målen och kräver resultat. Så fort du låter bli att följa upp eller inte talar om resultat, börjar nedförsbacken och arbetstagarens motivation kan försvinna på ett ögonblick. Det är också viktigt att var och en förstår varför målen finns och vad som är orsaken bakom målen. 

2. Coacha

För att dina anställda ska kunna nå sina mål, behöver de ditt stöd. Genom ett coachande arbetsgrepp ser du till att resultaten gås igenom regelbundet. Vid coachningsstunden går ni igenom utmaningar som arbetstagaren tagit upp och håller er till saken. Börja inte reda ut saker som den anställda eller du själv inte kan påverka. Kom tillsammans överens om utvecklingsobjekt som ni följer enligt överenskommelsen. Ge erkännande för resultat och fira dem tillsammans. Du ska också be om respons och ständigt utveckla dig själv. Coachningen ska vara kontinuerlig och regelbunden. 

3. Föregå med gott exempel

Det här är viktigt! Du föregår med exempel. Du är ett exempel såväl på arbetsplatsen som på fritiden till exempel på sociala medier. Allt det du skriver på sociala medier kan dina anställda antagligen se. Om du råkar klaga över din organisation eller din egen chef offentligt i korridorerna på arbetsplatsen eller i sociala medier på fritiden, kommer dina anställda garanterat att få nys om det. När det går så är det mycket svårt att motivera de anställda till att prestera i sitt arbete när de vet vad du känner för organisationen. Missförstå mig inte. Det är viktigt för oss alla att lätta på hjärtat och det ska man göra då och då. Som chef har du emellertid ansvar för att göra det i skymundan och konfidentiellt med din chef! Samma kan du också förvänta dig av dina anställda och det kan du berätta för dem. 

4. Förstå känslor

Känslorna vinner alltid över förnuftet. Som chef måste du lära dig att identifiera dina känslor och ta tag i fakta och/eller handlingar alltid när du identifierar starka känslor. Dessa kan vara till exempel frustration, skam, ilska, avundsjuka, besvikelse, skuld och rädsla. Också positiva känslor måste identifieras och tas tag i! De kan vara framgång, lycka, tacksamhet, lättnad och iver. Att reagera på känslosvall innebär att visa tacksamhet när du känner det! När du lyckas, berätta om det! När du känner frustration, börja genast leta efter den bakomliggande orsaken och framför allt – handla! Om du identifierar känslor du borde göra något åt, men du låter det vänta, orsakar det nästan genast en känsla av skuld. Det kan i värsta fall vara mycket paralyserande och leda till oförmåga att utföra uppgifter som är viktiga för chefen! 

Våga föra också svåra saker på tal 

Trots allt kommer du oundvikligen att ställas inför situationer där en anställd inte är motiverad, och antagligen aldrig kommer att vara det i sin arbetsuppgift. Dessa situationer gäller det för dig att identifiera och ta upp med den anställda. Du kan börja med det under förväntningssamtalet. Om situationen har gått så långt att den anställda har något att klaga på om allt, kan du inleda samtalet med att lyfta katten på bordet. 

”Jag har lagt märke till att du på sistone har upptäckt många brister i vår organisation. Finns det något vi tillsammans kan göra för att du ska ha det bättre på jobbet? Hurdana förväntningar har du på mig som chef? Hurdana förväntningar har du på organisationen?” 

På det här sättet får du höra om arbetstagarens förväntningar och den vägen kan ni tillsammans bearbeta dem. Om du som chef å andra sidan inte kan göra något eller organisationen inte kommer att möta förväntningarna, måste du berätta det ärligt. På så sätt kan ni komma åt att diskutera så att ni tillsammans funderar över arbetstagarens framtid i en organisation eller arbetsuppgift som passar hen bättre. 

Dela inlägg

Liknande artiklar

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!