QualityDesk anpassar sig till många behov

Oavsett din verksamhet, kan du använda QualityDesks funktioner för att utveckla ditt företag.

Använd QualityDesk för flera olika ändamål

Förutom coachande ledarskap och kvalitetssäkring kan du använda QualityDesk för flera ändamål:

Orientering

Nyanställda och vikarierande medarbetare behöver en introduktion till sitt jobb och för praxis inom organisationen. De måste också vara medvetna om juridiska krav, till exempel säkerhetskrav.

Med QualityDesk säkerställer du att medarbetarna genomför sin introduktionsutbildning och att de får all nödvändig information.

Puls

Mät medarbetarnas nöjdhet och håll utvecklingssamtal för att hålla fingret på pulsen.

QualityDesk gör det enkelt att övervaka medarbetarnas humör i organisationen och identifiera förbättringsområden i ledning och processer.

Digital rapporteringsplattform

Det finns många lagstadgade krav och standarder som organisationer måste följa. QualityDesk låter dig skapa formulär för granskningar (till exempel ISO-standarder), rapportering och dokumentation i digitalt format.

Administrativt verktyg

Med QualityDesk kan du enkelt implementera strategi och förändringar i en organisation och sedan följa utförandet inom olika enheter. Förändringshantering med QualityDesk är enklare än någonsin!

Bra ledarskap är coachande ledarskap

Oavsett vilken sorts verksamhet du har, kan du använda de coachande ledarskapsfunktionerna i QualityDesk i din operativa ledning. Du kan komma i gång med QualityDesk på 2–4 timmar utan att behöva integrera det med andra system. Integrationer är dock möjliga, till exempel med HR-system, om det skulle behövas.

I praktiken kan du bygga dina egna coachningsformulär i QualityDesk och anpassa dem för att passa just din organisations behov! Formulären kan bland annat innehålla faktorer relaterade till att orka med jobbet, uppnå resultat, orsaker till frustration, strategi, arbetsplatskultur eller allt ovan på en och samma gång.

HR och ledningen kan övervaka ledarskapets tillstånd i realtid. Automatisk rapportering visar tydligt vilka team, enheter eller platser som utövar coachande ledarskap och hur mycket. Detta hjälper också till att uppmärksamma hur ledarskap påverkar effektiviteten, kundupplevelsen och medarbetarupplevelsen.

Med hjälp av coachningsfunktionerna kan du se till att din organisation utövar ledarskap systematiskt inom de områden som är viktiga för din verksamhet.

GDPR-kompatibel datahantering

Lika mycket som det måste finnas ett systematiskt sätt att hantera kunddata, måste det också finnas ett systematiskt sätt att hantera personaldata.

I många organisationer spelas ledningsdiskussioner in där de händer. Det vanligaste är förvisso anteckningsverktyg, e-postmeddelanden, Word- och Excel-dokument. På så sätt blir datahanteringen fragmenterad och kan till och med bli ohanterlig. Vad händer om en anställd ber om sin egen information? Det kan vara omöjligt att hitta och samla in den.

Här erbjuder QualityDesk en lösning för att samla alla operativa ledningsdiskussioner i en applikation. Allt är tillgängligt från en inloggning, för ledning, arbetsledare och anställda. Ni behöver inte skicka information via e-post, teams eller i olika filer.

Dessutom gör QualityDesks automatiska dataradering så du kan radera all gammal data i enlighet med ditt företags datasäkerhetsriktlinjer eller lagar. Varje radering rapporteras och lämnar ett spår som kan verifieras vid behov. Detta gör det lättare att följa bland annat GDPR-reglerna.

Boka ett möte med oss

Vi erbjuder lösningar för kvalitetssäkring och personalutveckling inom försäljning och kundservice i organisationer. Programvaran QualityDesk består av olika funktioner från vilka du kan bygga ett paket som passar dina behov. Vill du veta mer om hur den kan hjälpa din organisation?

Boka ett möte så visar vi dig hur QualityDesk kan vara till nytta för ditt företag.👉