QualityDesk

Företaget

QualityDesk har skapats av proffs för proffs!

QualityDesk skapades som ett resultat av grundarnas verkliga behov med sammanlagt över 40 års erfarenhet av ledarskap och teamledarskap i bagaget.

Den som knöt ihop alltsammans var Ville Mikkonen. Hans behov av en applikation uppstod för första gången redan 2005. Då befordrades Ville från telefonförsäljare till coach för försäljningsteamet. Teamets försäljningsresultat var svaga, men orsaken var ännu oklar.

För att coachningen av arbetstagarna skulle gälla rätt saker, var den första uppgiften att ta reda på vad som skedde vid kundmötena. Ville skapade med hjälp av Excel ett bedömningsformulär, som han använde för att börja det interna kvalitetssäkringsarbetet. 

Han lyssnade till varje anställds erfarenheter av deras kundkontakter och bedömde dem. På så sätt identifierade han varje försäljares utvecklingsbehov som han sedan började arbeta med vid till och med dagliga coachningsstunder.

Betydande resultat i försäljningen och arbetstagarnöjdheten

Alla coachningsstunder dokumenterades, det ställdes mål för utvecklingsobjekten och på ett par månader uppnåddes betydande resultat i försäljningen, men framförallt i hur nöjda teammedlemmarna var. Arbetstagarna upplevde att de värdesattes och att deras arbete var värdefullt på riktigt.

Som det brukar gå då man klistrar ihop lösningar, finns det ett krux även här. När månaderna gick avtog processen, eftersom Villes tid inte räckte till för att utföra tillräckligt bedömningar i Excel, skicka bedömningar och coachningar åt försäljarna per e-post och följa de överenskomna utvecklingsobjekten. Allt var utspritt.

Det här är ett problem i största delen av organisationerna också idag. När du tänker på en organisation med hundratals arbetstagare, till och med tusentals, hur mycket tid går det åt till dessa manuella funktioner varje år?

Gott ledarskap är vår passion

QualityDesk har skapats av proffs för proffs. Applikationen tar kvalitetskontrollprocesserna på Contact Center till nutiden och revolutionerar helt utvecklingen av personalnöjdheten och på så sätt också utvecklingen av kundnöjdheten.

Våra kunder, som hör till Finlands största organisationer, har tagit till sig QualityDesk. De har gjort applikationen till en del av livsviktiga processer som har betydelse för såväl kundernas som arbetstagarnas upplevelse och för att nå resultat och mål inom kundtjänst och försäljningsarbete, men också expertarbete.

Gott ledarskap är vår passion. Vi vill hjälpa varenda organisation som håller på att utveckla ledarskapet och kundupplevelsen att arbeta smartare och effektivare. Följer du med på färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda?

I samarbete

AIS Finland erbjuder en plattform för talidentifiering för APRESA-talidentifieringssystemet. Plattformen är konkurrenskraftig i jämförelse med alla andra system på marknaden.

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!