VI ÄR QUALITYDESK

Vår passion är gott ledarskap och vi vill hjälpa
alla organisationer att utveckla sitt ledarskap
och förbättra kundupplevelsen.

QualityDesk skapades av proffs för proffs!

Att QualityDesk skapades av proffs för proffs är så sant. Applikationen tar kvalitetskontrollprocesserna på Contact Center till nutiden och revolutionerar helt utvecklingen av personalnöjdheten och på så sätt också utvecklingen av kundnöjdheten.

Tillsammans har grundarna av QualityDesk över 40 års erfarenhet av ledarskap och teamledarskap i sitt bagage. Där QualityDesk skapades ur de verkliga behoven som upptäckts längst vägen. Den som knöt ihop alltsammans var Ville Mikkonen. Hans behov av en applikation uppstod för första gången redan 2005. Då befordrades Ville från telefonförsäljare till coach för försäljningsteamet. Teamets försäljningsresultat var svaga, men orsaken var ännu oklar.

För att coachningen av arbetstagarna skulle gälla rätt saker, var den första uppgiften att ta reda på vad som skedde vid kundmötena. Ville skapade med hjälp av Excel ett bedömningsformulär, som han använde för att börja det interna kvalitetssäkringsarbetet.

Han lyssnade till varje anställds erfarenheter av deras kundkontakter och bedömde dem. På så sätt identifierade han varje försäljares utvecklingsbehov. Där han sedan började arbeta med vid till och med dagliga coachningsstunder.

Nyckeltal

Grundad
0
Organisationer
0
Användare per vecka
0 +
i NPS från våra kunder
0
Sparade arbetstimmar
0 +

Bättre resultat i försäljningen och arbetstagarnöjdheten

Alla coachningsstunder dokumenterades, det ställdes mål för utvecklingsobjekten och på ett par månader uppnåddes bättre resultat i försäljningen, men störst skillnad var i nöjdheten hos teammedlemmarna. Arbetstagarna upplevde att de både värdesattes och att deras arbete var värdefullt för företaget.

Som det brukar gå då man klistrar ihop lösningar, finns det ett problem även här. När månaderna gick avtog processen, eftersom Villes tid inte räckte till. Tiden fanns helt enkelt inte för att utföra tillräckligt med bedömningar i Excel, skicka bedömningar, coacha försäljarna per e-post samt följa de överenskomna utvecklingsobjekten. Allt var utspritt.

Det här är ett problem i stora delar av organisationerna också idag. När du tänker på en organisation med hundratals arbetstagare, till och med tusentals, hur mycket tid går det åt till dessa manuella funktioner varje år?

Gott ledarskap är vår passion

Vår passion ligger i att hjälpa alla organisationer till ett gott ledarskap. Så de kan utveckla sitt ledarskap och förbättra kundupplevelsen på helt nya nivåer. Följer du med på färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda?

Våra kunder, som hör till Finlands största organisationer, har tagit till sig QualityDesk. De har gjort applikationen till en del av deras livsviktiga processer, processer som har betydelse för såväl kundernas som arbetstagarnas upplevelse. Men även för att nå resultat och mål inom kundtjänst och försäljningsarbetet, men också expertarbete.

self-evaluation

Teamet

Sakari Taitonen

Sakari Taitonen

Verkställande direktör

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!