Identifiera skälen bakom enhetens resultat

Enhetschefen är mitt emellan många olika roller. Ledning, underordnade, teamledare och kunder skapar en press att prestera och detta kan till och med skapa en ganska kaotisk atmosfär. Om så är fallet är det viktigt att enhetsledaren vet att alla är uppdaterade med sina egna mål och förväntningar.

Det finns inget behov av manuella rapporter för ledningsgruppens granskningar. QualityDesk-rapporteringen är automatisk och sker i realtid. Den gör det möjligt för enhetschefen att enkelt identifiera orsakerna bakom enhetens resultat.

Enhetsledaren kan även använda QualityDesk för att coacha ledarskap med teamledare och arbetsledare, så att hela ledningsprocessen kan läggas in i QualityDesk.

Fördelar för enhetschefer

GDPR-kompatibel datahantering

Lika mycket som det måste finnas ett systematiskt sätt att hantera kunddata, måste det också finnas ett systematiskt sätt att hantera personaldata.

I många organisationer spelas ledningsdiskussioner in där de händer. Det vanligaste är förvisso anteckningsverktyg, e-postmeddelanden, Word- och Excel-dokument. På så sätt blir datahanteringen fragmenterad och kan till och med bli ohanterlig. Vad händer om en anställd ber om sin egen information? Det kan vara omöjligt att hitta och samla in den.

Här erbjuder QualityDesk en lösning för att samla alla operativa ledningsdiskussioner i en applikation. Allt är tillgängligt från en inloggning, för ledning, arbetsledare och anställda. Ni behöver inte skicka information via e-post, teams eller i olika filer.

Dessutom gör QualityDesks automatiska dataradering så du kan radera all gammal data i enlighet med ditt företags datasäkerhetsriktlinjer eller lagar. Varje radering rapporteras och lämnar ett spår som kan verifieras vid behov. Detta gör det lättare att följa bland annat GDPR-reglerna.

Boka en demo så kan vi prata!

Vi erbjuder lösningar för kvalitetssäkring och personalutveckling inom försäljning och kundservice i organisationer. Programvaran QualityDesk består av olika funktioner från vilka du kan bygga ett paket som passar dina behov. Vill du veta mer om hur du gör kvalitetssäkring enkel, effektiv och mätbar? Boka din kostnadsfria demo här så visar vi dig hur QualityDesk kan gynna ditt företag. 👉