Lösningar för dina krav

QualityDesk är ett agilt operativt ledningsverktyg. Det finns inget annat liknande på marknaden och användarvänligheten och intuitiviteten i applikationen är i en klass för sig. Det är därför över 8000 användare har gett den en NPS på 88.

QualityDesk består av fyra olika funktioner och från dem kan du bygga den lösning som passar din organisation bäst:

quality assurance

Kvalitetssäkring

Du kan använda utvärderingsformulären för att mäta kvaliten på ditt arbete. Oavsett om det gäller kundservice, säljservice, personlig försäljning eller någon annan arbetsrelaterad aktivitet, ger bedömningsformulären dig tydliga mål för anställda att uppnå bästa möjliga arbetseffektivitet, resultat och till exempel bättre kundupplevelse.

Coachande ledarskap

Du kan använda coachningsformulären för att försäkra dig om att samtalen mellan anställd och chef handlar om de saker som verkligen betyder något för organisationens välmående. Coachningssessionerna lämnar spår och ni kan komma överens om en utvecklingspunkt för varje session som är lätt att följa upp och signera. Allt lämnar ett visuellt spår som gör det enkelt att se de anställdas framsteg. Du kan även använda detta för coachningssessioner för arbetsledare och ledning, och funktionen fungerar perfekt tillsammans med HR-applikationer.

Mätning av de anställdas erfarenhet

Mätningen av anställdas erfarenhet låter dig fråga om humöret och erfarenheten hos din personal på schemalagd basis eller när du vill. Anställda kan svara via sms, dator eller annan smart enhet när som helst, för att kunna ta pulsen på sina anställda.

Arbetsledare kan se de anställdas resultat i samma vy tillsammans med kvalitetssäkring, coachning och eventuella kundupplevelser. Denna information hjälper till att möjliggöra coachning för de anställda på ett helt nytt sätt! Ingen tid slösas bort på att sammanställa resultaten då allt uppdateras automatiskt i QualityDesk i realtid.

Mäta kundupplevelsen

Genom att mäta kundupplevelsen kan du verifiera om din organisations interna mål också tar hand om kundupplevelsen. Varje anställd som får en feedback från en kund kan se resultatet i realtid och kan därför redan nu analysera orsakerna bakom resultatet, till exempel genom självbedömning och reflektera direkt i QualityDesk.

Arbetsledarna kommer att kunna hjälpa varje enskild anställd i coachningssessionerna och genom att arbeta systematiskt på detta sätt kommer din organisation helt säkert uppnå önskade mål.

Fördelar för organisationer

GDPR-kompatibel datahantering

Lika mycket som det måste finnas ett systematiskt sätt att hantera kunddata, måste det också finnas ett systematiskt sätt att hantera personaldata.

I många organisationer spelas ledningsdiskussioner in där de händer. Det vanligaste är förvisso anteckningsverktyg, e-postmeddelanden, Word- och Excel-dokument. På så sätt blir datahanteringen fragmenterad och kan till och med bli ohanterlig. Vad händer om en anställd ber om sin egen information? Det kan vara omöjligt att hitta och samla in den.

Här erbjuder QualityDesk en lösning för att samla alla operativa ledningsdiskussioner i en applikation. Allt är tillgängligt från en inloggning, för ledning, arbetsledare och anställda. Ni behöver inte skicka information via e-post, teams eller i olika filer.

Dessutom gör QualityDesks automatiska dataradering så du kan radera all gammal data i enlighet med ditt företags datasäkerhetsriktlinjer eller lagar. Varje radering rapporteras och lämnar ett spår som kan verifieras vid behov. Detta gör det lättare att följa bland annat GDPR-reglerna.

Boka en demo så kan vi prata!

Vi erbjuder lösningar för kvalitetssäkring och personalutveckling inom försäljning och kundservice i organisationer. Programvaran QualityDesk består av olika funktioner från vilka du kan bygga ett paket som passar dina behov. Vill du veta mer om hur du gör kvalitetssäkring enkel, effektiv och mätbar? Boka din kostnadsfria demo här så visar vi dig hur QualityDesk kan gynna ditt företag. 👉