QualityDesk för outsourcing tjänster

QualityDesk hjälper dig säkerställa en utmärkt kundupplevelse samt att kvalitén på den tjänst du tillhandahåller uppfyller kundens krav.

I ett outsourcat kontaktcenter är nyckeln effektivitet i kombination med utmärkt kundupplevelse. Kontakter ska hanteras effektivt och kunderna betjänas med förståelse samtidigt som de försöker få till en tilläggsförsäljning.

I ett försök att hantera allt ovan har outsourcade kontaktcenter övervakat kundinteraktioner i årtionden. Där också coachande ledarskap är ett bekant begrepp inom området även det har utövats i decennier. Som ett ordspråk säger, om du vill bli proffs inom coachande ledarskap bör du prova och jobba på ett kontaktcenter. Om du vill anställa en effektiv arbetare är någon med erfarenhet av kontaktcenter ditt bästa val.

Hur som helst är verktygen för att övervaka och coacha underhåll ofta inte bra nog för detta ändamål. Inte på långa vägar. Detta skapar stress och frustration för handledare över verktygen. Stress för ledningen som förblir oinformerade när det kommer till grundorsakerna till effektivitet och resultaten, och oro för personalen som gör sitt bästa, men som ändå inte kan nå sina mål.

QualityDesk-programvaran ger en enkel lösning på alla dessa problem. Av de fyra grundarna av QualityDesk har tre arbetat i kontaktcentermiljö, var och en i mer än 14 år. Och verktyget har utvecklats baserat på denna erfarenhet för att få bort all frustration.

QualityDesk-mjukvaran har en bra prislapp jämfört med andra verktyg i branschen. Dessutom kan du börja använda programvaran utan några integrationsprojekt. Det tar 2–4 timmar att ha programvaran igång. Det är detta som gör QualityDesk till en idealisk lösning för en bransch där kostnaderna aldrig ska stiga för högt.

GDPR-kompatibel datahantering

Lika mycket som det måste finnas ett systematiskt sätt att hantera kunddata, måste det också finnas ett systematiskt sätt att hantera personaldata.

I många organisationer spelas ledningsdiskussioner in där de händer. Det vanligaste är förvisso anteckningsverktyg, e-postmeddelanden, Word- och Excel-dokument. På så sätt blir datahanteringen fragmenterad och kan till och med bli ohanterlig. Vad händer om en anställd ber om sin egen information? Det kan vara omöjligt att hitta och samla in den.

Här erbjuder QualityDesk en lösning för att samla alla operativa ledningsdiskussioner i en applikation. Allt är tillgängligt från en inloggning, för ledning, arbetsledare och anställda. Ni behöver inte skicka information via e-post, teams eller i olika filer.

Dessutom gör QualityDesks automatiska dataradering så du kan radera all gammal data i enlighet med ditt företags datasäkerhetsriktlinjer eller lagar. Varje radering rapporteras och lämnar ett spår som kan verifieras vid behov. Detta gör det lättare att följa bland annat GDPR-reglerna.

Boka en demo så kan vi prata!

Vi tillhandahåller lösningar till organisationer för kvalitetssäkring och personalutveckling inom försäljning och kundservice. QualityDesk-mjukvaran består av en rad olika funktioner, från vilka du kan bygga ett paket som passar just dina behov. Vill du lära dig mer om hur man gör kvalitetssäkring enkelt, effektivt och mätbart?

Boka en demo så visar vi dig hur QualityDesk kan gynna ditt företag.👉