Applikationen

Hela kvalitetssäkringsprocessen i en applikation.

Bli av med papper och Excel

Med hjälp av QualityDesk blir du av med papper som försvinner och besvärliga Excel-filer. Du kan samla hela kvalitetssäkringsprocessen i en applikation.

Med QualityDesk gör du kvalitetssäkringen både mätbar och målinriktad. Gjorda bedömningar, responsen och kvalitetsutvecklingen ger dig de riktlinjer du behöver för att förbättra coachningarna.
Detta kommer i sitt led utveckla arbetstagarna eftersom framgångar och utvecklingspotentialen presenteras tydligt. Vilket gör arbetet mer belönande. QualityDesk gör kvalitetssäkring enkelt, effektivt och meningsfullt!

quality-desk-syntytarina

QualityDesk

med i kvalitetssäkringen

Med QualityDesk monitorerar du var och när som helst från vilken enhet som helst. Vare sig det är en telefon, en surfplatta eller en bärbar dator är det enkelt och snabbt att använda. Nu kan ditt fokus vara på själva bedömningen och kvalitetskontrollen.

Med monitoreringsformuläret du skapar utför du bedömningar snabbt och enkelt. På formuläret kan du lägga till respons som getts och dina egna observationer. Du kan när som helst återkomma till monitoreringar som sparats i applikationen. Ett välplanerat monitoreringsformulär hjälper alla att förstå vad som förväntas av dem och av teamet.

picture of coaching form
anna-palautetta-qualitydesk

Använd monitoreringsformuläret du sparat i för att hålla responssamtalen smidiga och få bättre framgång. Anteckna åtgärder som överenskommits med arbetstagaren på coachnings-formuläret, så kan ni tillsammans följa framstegen på de olika utvecklingsområdena. På så sätt blir enkelt att följa saker och information försvinner inte.

QualityDesks realtida rapporter berättar både om varje individs samt om teamets utveckling. Via olika vyer kommer du åt att gå på djupet med framgångar och utfallet av överenskomna utvecklingsmål.

Det går också att skapa en egen vy för varje agent där prestationerna, utvecklingsobjekten och framgångarna syns i realtid. På så sätt hålls fokus på de saker som har betydelse för kundupplevelsen, arbetstagarnas utveckling och trivseln.

picture of the agent profile
valmentava-johtajuus

Med coachningsformulären du skapar i QualityDesk implementerar du bland annat strategin fortare i hela organisationen.

Coachningsformulären hjälper dig att säkerställa att cheferna diskuterar saker med sina anställda som är viktiga. Du kan också se till att arbetstagarna kan ge respons på sina chefer. På så sätt utvecklas och lär sig hela personalen tillsammans!

Det finns skäl till att samla kundresponsen vid sidan av den interna kvalitetssäkringen. Kundresponsen fungerar som utmärkta signaler på eventuella svagheter.
Du kan utifrån respons av kunderna verifiera om de interna kvalitetsstandarderna stämmer överens med kundresponsen.

Använd QualityDesk för att be om respons manuellt när du vill, men du kan med hjälp av olika integrationer  även försäkra dig om att du får respons från så många kundmöten som möjligt.

asiakas-osana-laadun-kehitysta
kohti-parempaa-asiakaskokemusta-qualitydesk

Mot bättre kundupplevelser

Kundmöten och kundupplevelser av god byggs inte över en natt. Det är en kontinuerlig process, där mätbarhet är viktigt och alla förändringar måste beaktas. Utan riktiga siffror som bygger på handling är det svårt att föra verksamheten framåt.

QualityDesk hjälper hela organisationen att bli medveten om vad som lyckats hittills och vad som ännu behöver förbättras. Börja färden mot bättre kundlojalitet idag och tveka inte att ta kontakt med oss, så berättar vi gärna om hur vi kan hjälpa till.

Boka ett möte idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!