Applikationen

Hela kvalitetssäkringsprocessen i en applikation.

Bli av med papper och Excel

Med hjälp av QualityDesk blir du av med papper som försvinner och besvärliga Excel-filer. Du kan samla hela kvalitetssäkringsprocessen i en applikation.

Med QualityDesk gör du kvalitetssäkringen mätbar och målinriktad. Gjorda bedömningar, respons som getts och kvalitetsutvecklingen ger riktlinjer för coachningarna för att utveckla arbetstagarna. Framgångar och saker som kan utvecklas presenteras tydligt, vilket gör arbetet mer belönande. QualityDesk gör kvalitetssäkring enkelt och meningsfullt!

quality-desk-syntytarina

QualityDesk

med i kvalitetssäkringen

Med QualityDesk monitorerar du var och när som helst och på vilken enhet som helst, vare sig det är en telefon, en surfplatta eller en bärbar dator. Eftersom det är enkelt och snabbt att använda applikationen, kan du koncentrera dig bättre på själva bedömningen och kvalitetskontrollen.

Med monitoreringsformuläret du skapar på QualityDesk utför du bedömningar snabbt och enkelt. På formuläret kan du lägga till respons som getts och egna observationer. Du kan när som helst återkomma till monitoreringar som sparats i applikationen. Ett välplanerat monitoreringsformulär hjälper alla att förstå vad som väntas av dem och av teamet.

picture of coaching form
anna-palautetta-qualitydesk

Använd monitoreringsformuläret du sparat i QualityDesk för att hålla responssamtal smidigt via framgångar. Anteckna åtgärder som överens-kommits med arbetstagaren på coachnings-formuläret, så kan ni tillsammans följa framsteg på utvecklingsområdena. På så sätt blir det av att följa saker och informationen försvinner inte.

QualityDesks realtida rapporter berättar om varje individs och teamets utveckling. Via olika vyer kommer du åt att gå på djupet med framgångar och utfallet av överenskomna utvecklingsmål. Det går att skapa en egen vy för varje agent där prestationerna, utvecklingsobjekten och framgång-arna syns i realtid. På så sätt hålls fokus på saker som har betydelse för kundupplevelsen, arbetstagarnas utveckling och trivseln.

picture of the agent profile
valmentava-johtajuus

Med coachningsformulären du skapat i QualityDesk implementerar du bland annat strategin fortare i hela organisationen. Coachningsformulären hjälper dig att säkerställa att cheferna diskuterar saker med sina anställda som på riktigt är viktiga. Du kan också se till att arbetstagarna kan ge respons på sina chefer. På så sätt utvecklas och lär sig hela personalen tillsammans!

Det är skäl att samla kundrespons vid sidan av den interna kvalitetssäkringen. Kundrespons fungerar som utmärkta signaler på eventuella svagheter. Utifrån respons av kunderna kan du också verifiera om de interna kvalitetsstandarderna stämmer överens med kundresponsen. Använd QualityDesk för att be om respons manuellt alltid när du vill, men med hjälp av olika integrationer kan du också försäkra dig om att du får respons från så många kundmöten som möjligt.

asiakas-osana-laadun-kehitysta

Lösningar som QualityDesk kan erbjuda

QualityDesk

Starter

QualityDesk

Pro

QualityDesk

Enterprise

kohti-parempaa-asiakaskokemusta-qualitydesk

Mot bättre kundupplevelser

Kundmöten av god kvalitet och de bästa kundupplevelserna byggs inte över en natt. Det är en kontinuerlig process, där mätbarhet är viktigt och alla förändringar måste beaktas. Utan riktiga siffror som bygger på handling är det svårt att föra verksamheten framåt. QualityDesk hjälper hela organisationen att bli medveten om vad som lyckats hittills och vad som ännu behöver förbättras. Börja färden mot bättre kundlojalitet idag och tveka inte att ta kontakt, så berättar vi hur vi kan hjälpa!

Allt-i-ett-applikationen

QualityDesk's funktioner

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!