QualityDesk för försäkringsbolag

QualityDesk hjälper dig att säkerställa att saker görs rätt i era kundinteraktioner för att kunna uppnå era önskade mål.

Kundinteraktioner är särskilt viktiga för försäkringsbolag. När en kund kontaktar kundtjänst är de ofta i trångmål, därför måste interaktionen skötas omsorgsfullt. Samtidigt spelar merförsäljningen en viktig roll i processen, så att kunden kan njuta av de bästa försäkringslösningarna för dem i livets alla skeden. Det innebär att kundinteraktionen måste omfatta ett brett spektrum av aspekter som kräver färdigheter som är svåra att lära sig och underhålla utan systematisk övervakning.

Regelbundna coachningssessioner är nyckeln till att utveckla och underhålla dessa färdigheter. Försäkringssektorns breda karaktär och det stora utbudet av erbjudanden, försäkringar och till och med juridiska frågor kräver ett systematiskt coachande ledarskap och tydliga operativa mål.

QualityDesk hjälper dig att uppnå allt detta och mycket mer. Du kan utveckla dina anställdas kompetens samtidigt som du säkerställer att alla nödvändiga regler följs. Genom att använda QualityDesk kan du vara säker på att rätt saker görs i kundinteraktioner för att uppnå önskade mål, oavsett om det gäller merförsäljning, effektivitet, kundupplevelsen eller allt detta!

By using QualityDesk, you can be certain that the right things are done in customer interactions to achieve the desired goals

GDPR-kompatibel datahantering

Lika mycket som det måste finnas ett systematiskt sätt att hantera kunddata, måste det också finnas ett systematiskt sätt att hantera personaldata.

I många organisationer spelas ledningsdiskussioner in där de händer. Det vanligaste är förvisso anteckningsverktyg, e-postmeddelanden, Word- och Excel-dokument. På så sätt blir datahanteringen fragmenterad och kan till och med bli ohanterlig. Vad händer om en anställd ber om sin egen information? Det kan vara omöjligt att hitta och samla in den.

Här erbjuder QualityDesk en lösning för att samla alla operativa ledningsdiskussioner i en applikation. Allt är tillgängligt från en inloggning, för ledning, arbetsledare och anställda. Ni behöver inte skicka information via e-post, teams eller i olika filer.

Dessutom gör QualityDesks automatiska dataradering så du kan radera all gammal data i enlighet med ditt företags datasäkerhetsriktlinjer eller lagar. Varje radering rapporteras och lämnar ett spår som kan verifieras vid behov. Detta gör det lättare att följa bland annat GDPR-reglerna.

Boka en demo så kan vi prata!

Vi erbjuder lösningar för kvalitetssäkring och personalutveckling inom försäljning och kundservice i organisationer. Programvaran QualityDesk består av olika funktioner från vilka du kan bygga ett paket som passar dina behov. Vill du veta mer om hur du gör kvalitetssäkring enkel, effektiv och mätbar? Boka din kostnadsfria demo här så visar vi dig hur QualityDesk kan gynna ditt företag. 👉