QualityDesk sparar på ledarens tid

Som teamledare har man ofta många ansvarsområden som ofta kan vara svåra att hantera. Coachning som är en av dem bör aldrig lämnas åt sidan för andra prioriteringar. Detta kan ändå lätt hända när det inte finns tydliga mål för ledarskapet eller när teamledaren saknar coachning själv.

Med QualityDesk kan teamledaren se hela sitt team med en enda inloggning. De kan se alla coachningssessionerna som ägt rum, de utvecklingsmål som har registrerats, deras prestationer samt alla utvärderingar som har gjorts med de anställda. En visuell bild av framstegen tillhandahålls, vilket gör hanteringen mycket enklare.

Teamledaren behöver inte skicka påminnelser, formulär eller e-postmeddelanden till de anställda, eftersom dessa kommer automatiskt från QualityDesk. Det finns ingen anledning att lägga ner tid på manuella rapporter eller sammanfattningar, eftersom rapporteringen i QualityDesk är både automatisk och i realtid.

Fördelar för teamledare

GDPR-kompatibel datahantering

Lika mycket som det måste finnas ett systematiskt sätt att hantera kunddata, måste det också finnas ett systematiskt sätt att hantera personaldata.

I många organisationer spelas ledningsdiskussioner in där de händer. Det vanligaste är förvisso anteckningsverktyg, e-postmeddelanden, Word- och Excel-dokument. På så sätt blir datahanteringen fragmenterad och kan till och med bli ohanterlig. Vad händer om en anställd ber om sin egen information? Det kan vara omöjligt att hitta och samla in den.

Här erbjuder QualityDesk en lösning för att samla alla operativa ledningsdiskussioner i en applikation. Allt är tillgängligt från en inloggning, för ledning, arbetsledare och anställda. Ni behöver inte skicka information via e-post, teams eller i olika filer.

Dessutom gör QualityDesks automatiska dataradering så du kan radera all gammal data i enlighet med ditt företags datasäkerhetsriktlinjer eller lagar. Varje radering rapporteras och lämnar ett spår som kan verifieras vid behov. Detta gör det lättare att följa bland annat GDPR-reglerna.

Boka en demo så kan vi prata!

Vi erbjuder lösningar för kvalitetssäkring och personalutveckling inom försäljning och kundservice i organisationer. Programvaran QualityDesk består av olika funktioner från vilka du kan bygga ett paket som passar dina behov. Vill du veta mer om hur du gör kvalitetssäkring enkel, effektiv och mätbar? Boka din kostnadsfria demo här så visar vi dig hur QualityDesk kan gynna ditt företag. 👉