QualityDesk

Enkel bedömning innebär snabb utveckling

laadunvarmistus-qualitydesk

Kvalitetssäkring

QualityDesks unika kvalitetssäkringsegenskap är den mest lättanvända på marknaden och den möjliggör ett enkelt och snabbt sätt för din personal att utföra välkonstruerad, utvecklande självbedömning och kollegial bedömning. När den egna utvecklingen konkretiseras, växer den inre motivationen. Som ledare kan du följa alla dessa rapporter i realtid.

Kvalitetssäkringens egenskaper

Till kvalitetssäkringens egenskaper hör bland annat:

  • Att enkelt skapa bedömningsformulär.
  • Att redigera bedömningsformulären när kvaliteten utvecklas.
  • Arbetstagarnas självbedömning.
  • Arbetstagarnas kollegiala bedömning.
  • Att skapa olika uppföljningsobjekt så du kan följa kvalitetsbedömningarna till exempel av telefonsamtal eller för självbedömningar.
  • Möjlighet för chefer och arbetstagare att följa formulär i realtid.
laadunvarmistuksen-ominaisuudet-qualitydesk
konkreettisia-hyotyja-qualitydesk

Resultat

När våra kunder har tagit i bruk självbedömningsegenskapen har de bland annat märkt att tilläggsförsäljningen ökat med 30 procentenheter på två månader.

Det hjälper att koncentrera sig och möjliggör att antalet bedömningar av kundmöten fördubblas.

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!