Övervaka dina kundkontakter med enkel bedömning som ger snabb utveckling

Våra unika kvalitetssäkringsegenskaper gör att vi har den
mest lättanvända applikationen på marknaden idag.

laadunvarmistus-qualitydesk

Kvalitetssäkring

En enkel bedömning innebär en snabbare utveckling. QualityDesks unika kvalitetssäkringsegenskap möjliggör ett enkelt och snabbt sätt för din personal att utföra en välkonstruerad, utvecklande självbedömning och kollegial bedömning. När den egna utvecklingen konkretiseras, växer den inre motivationen. Som ledare kan du följa alla dessa rapporter i realtid. Att övervaka kundkontakter ger på ett enkelt sätt den insikt man behöver.

Kvalitetssäkringens egenskaper

Till kvalitetssäkringens egenskaper hör bland annat:

  • Att enkelt skapa bedömningsformulär.
  • Redigeringsmöjligheter i bedömningsformulären när kvaliteten utvecklas.
  • Arbetstagarnas självbedömning.
  • Arbetstagarnas kollegiala bedömning.
  • Skapa olika uppföljningsobjekt så du kan följa kvalitetsbedömningarna till exempel av telefonsamtal eller för självbedömningar.
  • Möjlighet för chefer och arbetstagare att följa formulär i realtid.
laadunvarmistuksen-ominaisuudet-qualitydesk
konkreettisia-hyotyja-qualitydesk

Resultat som levererar

När våra kunder har tagit i bruk självbedömnings-egenskapen har de sett resultat där tilläggsförsäljningen ökat med 30 procentenheter på två månader.

Det hjälper till att fokusera sig på rätt saker och möjliggör en fördubbling av antalet bedömningar av kundmöten.

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!