QualityDesk

Kundnöjdhet kan mätas

konkreettisia-hyotyja-qualitydesk

Extern kvalitetssäkring

Om du behöver skapa en kundenkät, glöm andra verktyg. I QualityDesk skickar du enkelt, antingen manuellt eller automatiskt, alla viktiga kundnöjdhetsenkäter för att säkerställa kvaliteten och utvecklingen. Skicka enkäterna per e-post eller till exempel som sms. Så visar du för kunden att du verkligen bryr dig.

Du kan glömma den tekniska biten av att skapa en enkät — vi har gjort det lättare än någonsin. Så fort en enkät är aktiverad finns den tillgänglig för alla som ska få den och rapporter i realtid möjliggör snabbt reagerande.

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!