Följ utvecklingen med ett ögonkast

Vi bygger för varje arbetstagare en visuell utvecklingsgraf där du ser utvecklingen med ett enda ögonkast — vare sig du är ledare eller arbetstagare.

picture of the report view

Automatiserad
rapportering är bättre

QualityDesks rapportering är automatisk, transparent och sker i realtid.

Nu behöver du inte längre vänta på månadsrapporten, eller ens sammanställa den! En blick på QualityDesk och du är mer medveten om utvecklingen än någonsin.

Resultat

Våra kunder behöver inte längre göra manuella rapporter vilket besparar dem timmar av arbetstid.

Uppföljningen av utfallet av personalstrategin är äntligen tydlig och sker i realtid.

Eftersom uppföljningen sker i realtid, är det möjligt att göra korrigeringsåtgärder snabbare och resultatmålen nås lättare.

Fördelar som våra kunder uttalat:

  • +15% på NPS scoren
  • +30% ökning av försäljningsintäkten (genom merförsäljning och mindre avbokningar)
  • Bättre ledarskap – lägre personalomsättning
  • Uppfyller företagets mål i  kundinteraktioner (genom centraliserad monitorering och coachande ledarskap
konkreettisia-hyotyja-raportointi

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!