Se vad som händer i ditt företag

Traditionella metoder gör det svårt för ledningen att få en bra uppfattning eller insyn på vad som egentligen händer på de olika avdelningarna och teamen, hur många coachningstillfällen, som till exempel en-till-en-möten som hålls och hur de påverkar kvaliteten och prestationerna från kundtjänst eller säljavdelningen.

Med QualityDesk kan du med ett ögonkast se ledningssituationer i dina enheter och på olika platser. Samma vy kan kombineras med siffror som är viktiga för din organisation, såsom försäljning, kundupplevelse, effektivitet eller annan statistik. På så sätt kan du se allt som är av vikt och identifiera ledningens inverkan på andra siffror.

Med QualityDesk kan ledningen bland annat följa implementeringen av HR-strategier och kvalitén på ledningen i olika avdelningar och team.

Fördelar för chefer

GDPR-kompatibel datahantering

Lika mycket som det måste finnas ett systematiskt sätt att hantera kunddata, måste det också finnas ett systematiskt sätt att hantera personaldata.

I många organisationer spelas ledningsdiskussioner in där de händer. Det vanligaste är förvisso anteckningsverktyg, e-postmeddelanden, Word- och Excel-dokument. På så sätt blir datahanteringen fragmenterad och kan till och med bli ohanterlig. Vad händer om en anställd ber om sin egen information? Det kan vara omöjligt att hitta och samla in den.

Här erbjuder QualityDesk en lösning för att samla alla operativa ledningsdiskussioner i en applikation. Allt är tillgängligt från en inloggning, för ledning, arbetsledare och anställda. Ni behöver inte skicka information via e-post, teams eller i olika filer.

Dessutom gör QualityDesks automatiska dataradering så du kan radera all gammal data i enlighet med ditt företags datasäkerhetsriktlinjer eller lagar. Varje radering rapporteras och lämnar ett spår som kan verifieras vid behov. Detta gör det lättare att följa bland annat GDPR-reglerna.

Boka en demo så kan vi prata!

Vi erbjuder lösningar för kvalitetssäkring och personalutveckling inom försäljning och kundservice i organisationer. Programvaran QualityDesk består av olika funktioner från vilka du kan bygga ett paket som passar dina behov. Vill du veta mer om hur du gör kvalitetssäkring enkel, effektiv och mätbar? Boka din kostnadsfria demo här så visar vi dig hur QualityDesk kan gynna ditt företag. 👉