Näe mitä yrityksessäsi tapahtuu

Perinteisin menetelmin johdon on vaikea saada käsitystä tai näkymää siihen, mitä eri yksiköissä ja tiimeissä tapahtuu, kuinka paljon johtamistuokioita, kuten one-to-one tapaamisia pidetään, ja miten ne vaikuttavat asiakas- tai myyntipalvelun laatuun ja tulokseen. 

QualityDeskistä näet yksikköjen ja eri lokaatioiden johtamisen tilanteen yhdellä silmäyksellä. Samaan näkymään voidaan yhdistää teidän organisaatiolle tärkeitä lukuja, kuten myynti, asiakaskokemus, tehokkuus tai muuta. Näin saatte yhteen näkymään kaiken oleellisen ja pystytte tunnistamaan johtamisen vaikutukset muihin lukuihin.  

QualityDeskillä johto voi seurata henkilöstöstrategian toteutumista, johtamisten määriä sekä johtamisen laatua eri yksiköissä ja tiimeissä. 

directors

Hyödyt johtajalle

Tiedonhallinta GDPR-asetuksen mukaisesti

Siinä missä asiakkaan tiedot on oltava järjestelmällisesti hallussa, niin täytyy olla myös työntekijätiedon osalta.

Todella monessa organisaatiossa johtamistuokioiden keskusteluita kirjataan minne sattuu. Yleisimpinä varmasti note-työkalut, sähköpostit, Word ja Excel dokumentit. Näin tietojen hallinta hajaantuu ja voi muodostua jopa mahdottomaksi hallita. Mitä jos työntekijä kysyy omia tietojaan? Niiden kerääminen voi olla mahdotonta.  

Tässä QualityDesk tarjoaa ratkaisun, jolla kaikki operatiiviset johtamiskeskustelut saadaan yhteen sovellukseen. Kaikki löytyy yhden kirjautumisen takaa, niin johdon, esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin osalta. Tietoja ei tarvitse lähetellä sähköpostitse, teamsilla tai erilaisilla tiedostoilla.  

Lisäksi QualityDeskin automaattisella datan poistolla saat poistettua kaikki vanhat tiedot oman yrityksenne tietoturvaohjeiden tai lakien mukaisesti. Jokaisesta poistosta saa raportin ja näin siitä jää jälki, jonka voi tarvittaessa todentaa. Näin muun muassa GDPR:n sääntöjä on helpompi noudattaa.  

Varaa aika ohjelmiston esittelyyn!

Tarjoamme ratkaisut organisaatioiden myynnin ja asiakaspalvelun laadunvarmistukseen ja henkilöstön kehittämiseen. QualityDesk-sovellus koostuu eri ominaisuuksista, joista voit rakentaa tarpeeseesi sopivan kokonaisuuden. QualityDeskin avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet muun muassa seuraavia tuloksia:

  • Myynnin kasvu 10%
  • Lisämyynnin kasvu 30%
  • Uuden työntekijän perehdytykseen käytetty aika lyheni 50%
  • Yli 1000 säästettyä työtuntia

Varaa esittelyaika niin näytämme, kuinka QualityDesk voisi hyödyttää yritystäsi. 👉👉