Laadunvarmistuksen hyödyt energiayhtiöille

QualityDeskin avulla saat selville, mitä asiakasrajapinnassa tapahtuu ja valmennat tekemisen kuntoon. 

Sähkö lienee yksi kaikkein eniten kilpaillumpia tuotteita kuluttajien ja yritysten keskuudessa. Tämä aiheuttaa paljon asiakasvaihtumaa. Hinnalla on toki suuri merkitys alalla, mutta palvelun laatu on myös erittäin tärkeässä asemassa. Se kuinka asiakasta palvellaan esimerkiksi sähkökatkoksen aikana voi olla merkittävä vaikutus asiakkaan pysyvyyden kannalta.  

Energiayhtiöille tärkeää on myös lisäpalveluiden myynti ja asiakkaan sitouttaminen. Näin ollen on erittäin tärkeää antaa selkeät tekemisen ohjeet työntekijöille, jotka asiakaspalvelussa ja myynnissä toimivat.  

Oikeat asiat tekemällä saavutetaan halutut tavoitteet. Esimerkiksi lisämyynnin tekemiseksi täytyy tehdä kattava asiakkaan kartoitus, jotta myynnin paikat tunnistetaan. Kaupan tarjoamista on tehtävä aktiivisesti ja niin edelleen.  

Tuttuja asioita, mutta tiedätkö, tehdäänkö näitä asioita teidän asiakas- tai myyntipalvelussanne? Jos tehdään, miksi tulokset eivät välttämättä ole tavoitteessa? Jos ei tehdä, niin miksi ei?  

QualityDeskin avulla saat selville, mitä asiakasrajapinnassa tapahtuu ja saman sovelluksen avulla valmennat tekemisen kuntoon. 

By monitoring customer interactions you ensure that right things happen

Tiedonhallinta GDPR-asetuksen mukaisesti

Siinä missä asiakkaan tiedot on oltava järjestelmällisesti hallussa, niin täytyy olla myös työntekijätiedon osalta.

Todella monessa organisaatiossa johtamistuokioiden keskusteluita kirjataan minne sattuu. Yleisimpinä varmasti note-työkalut, sähköpostit, Word ja Excel dokumentit. Näin tietojen hallinta hajaantuu ja voi muodostua jopa mahdottomaksi hallita. Mitä jos työntekijä kysyy omia tietojaan? Niiden kerääminen voi olla mahdotonta.  

Tässä QualityDesk tarjoaa ratkaisun, jolla kaikki operatiiviset johtamiskeskustelut saadaan yhteen sovellukseen. Kaikki löytyy yhden kirjautumisen takaa, niin johdon, esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin osalta. Tietoja ei tarvitse lähetellä sähköpostitse, teamsilla tai erilaisilla tiedostoilla.  

Lisäksi QualityDeskin automaattisella datan poistolla saat poistettua kaikki vanhat tiedot oman yrityksenne tietoturvaohjeiden tai lakien mukaisesti. Jokaisesta poistosta saa raportin ja näin siitä jää jälki, jonka voi tarvittaessa todentaa. Näin muun muassa GDPR:n sääntöjä on helpompi noudattaa.  

Varaa aika ohjelmiston esittelyyn!

Tarjoamme ratkaisut organisaatioiden myynnin ja asiakaspalvelun laadunvarmistukseen ja henkilöstön kehittämiseen. QualityDesk-sovellus koostuu eri ominaisuuksista, joista voit rakentaa tarpeeseesi sopivan kokonaisuuden. QualityDeskin avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet muun muassa seuraavia tuloksia:

  • Myynnin kasvu 10%
  • Lisämyynnin kasvu 30%
  • Uuden työntekijän perehdytykseen käytetty aika lyheni 50%
  • Yli 1000 säästettyä työtuntia

Varaa esittelyaika niin näytämme, kuinka QualityDesk voisi hyödyttää yritystäsi. 👉👉