QualityDesk soveltuu moniin käyttötarkoituksiin

Olipahan yritystoimintasi mitä vain, voit hyödyntää QualityDeskin ominaisuuksia liiketoimintasi kehittämiseen.

Yksi sovellus, lukemattomia käyttömahdollisuuksia

Valmentavan johtamisen ja laadunvarmistuksen lisäksi voit käyttää QualityDeskiä muun muassa näihin käyttötarkoituksiin:

Perehdytys

Niin uudet työntekijät kuin sijaiset tarvitsevat perehdytyksen työtehtäviin ja organisaation toimintatapoihin. Heidän on myös oltava tietoisia lakisääteisistä vaatimuksista kuten työturvallisuusvaatimuksista. 

QualityDeskin avulla varmistat, että työntekijät ovat saaneet perehdytyksen ja heille on annettu kaikki tarpeellinen informaatio. Suoritus on myös jälkeenpäin todennettavissa sovelluksesta. QualityDeskin avulla asiakkaamme ovat nopeuttaneet perehdytysaikaa jopa 50%!

Pulssi

Kilpailu työvoimasta on kovaa, minkä vuoksi työntekijäkokemuksesta on tullut yhä merkittävämpi erottautumistekijä. Erinomainen työntekijäkokemus ei vain lisää henkilöstön sitoutuneisuutta, vaan myös houkuttaa uusia työntekijöitä yrityksesi luokse.

QualityDeskin avulla mittaat ja kehität työntekijäkokemusta organisaatiossasi. Työntekijöiden fiiliksen mittaus auttaa pysymään pulssilla ja tunnistamaan kehityskohteita johtamisessa ja prosesseissa.

Digitaalinen raportointialusta

Organisaatioilla on noudatettavanaan monia lakisääteisiä vaatimuksia ja erilaisia standardeja. QualityDeskissä luot helposti lomakkeita auditointia (esim. ISO standardit), raportointia ja dokumentointia varten digitaalisessa  muodossa.

Hallinnoinnin työväline

QualityDeskin avulla strategian, tavoitteiden ja muutosten jalkauttaminen ja toteutumisen varmistaminen helpottuu moninkertaisesti. QualityDeskillä muutosjohtaminen on helpompaa kuin koskaan!

Hyvä johtaminen on valmentavaa johtamista

Olipahan yritystoimintasi mitä vain, voit hyödyntää QualityDeskin valmentavan johtamisen ominaisuuksia operatiiviseen johtamiseen. QualityDeskin saa käyttöön 2-4 tunnissa, eikä sitä tarvitse integroida muihin järjestelmiin. Integraatiot toki onnistuvat tarvittaessa esimerkiksi HR-järjestelmien kanssa.  

Käytännössä QualityDeskiin rakennetaan valmennuslomakkeet, joita voidaan käyttää esihenkilön ja työntekijän välisessä johtamisessa. Lomakkeen voi rakentaa juuri sellaiseksi, kun organisaatiossa on tarve! Siinä voidaan käydä läpi esimerkiksi työssäjaksamiseen liittyviä asioita, tuloksien saavuttamista, turhautumisten kohteita, strategiaa, yrityksen kulttuuria tai vaikka kaikkea kerralla. Valmennuksissa sovitut kehityskohteet kirjataan QualityDeskiin, jolloin niiden toteutumista voidaan seurata, ja seuraava sovittu valmennustuokio viedään automaattisesti osallistujien kalenteriin.

HR ja johto voivat seurata johtamisen tilaa reaaliaikaisesti. Automaattinen raportointi näyttää selkeästi missä tiimeissä, yksiköissä tai lokaatioissa valmentavaa johtamista tehdään ja kuinka paljon. Tämän myötä voidaan myös tunnistaa, miten johtaminen vaikuttaa tehokkuuteen, asiakaskokemukseen ja henkilöstönkokemukseen.

Valmennusominaisuuksien ansiosta voit varmistaa, että organisaatiossasi tehdään johtamista systemaattisesti niistä asioista, jotka ovat organisaatiollesi tärkeitä. 

Tiedonhallinta GDPR-asetuksen mukaisesti

Siinä missä asiakkaan tiedot on oltava järjestelmällisesti hallussa, niin täytyy olla myös työntekijätiedon osalta.

Todella monessa organisaatiossa johtamistuokioiden keskusteluita kirjataan minne sattuu. Yleisimpinä varmasti note-työkalut, sähköpostit, Word ja Excel dokumentit. Näin tietojen hallinta hajaantuu ja voi muodostua jopa mahdottomaksi hallita. Mitä jos työntekijä kysyy omia tietojaan? Niiden kerääminen voi olla mahdotonta.  

Tässä QualityDesk tarjoaa ratkaisun, jolla kaikki operatiiviset johtamiskeskustelut saadaan yhteen sovellukseen. Kaikki löytyy yhden kirjautumisen takaa, niin johdon, esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin osalta. Tietoja ei tarvitse lähetellä sähköpostitse, teamsilla tai erilaisilla tiedostoilla.  

Lisäksi QualityDeskin automaattisella datan poistolla saat poistettua kaikki vanhat tiedot oman yrityksenne tietoturvaohjeiden tai lakien mukaisesti. Jokaisesta poistosta saa raportin ja näin siitä jää jälki, jonka voi tarvittaessa todentaa. Näin muun muassa GDPR:n sääntöjä on helpompi noudattaa.  

Varaa aika tapaamiseen!

Tarjoamme ratkaisut organisaatioiden myynnin ja asiakaspalvelun laadunvarmistukseen ja henkilöstön kehittämiseen. QualityDesk-sovellus koostuu eri ominaisuuksista, joista voit rakentaa tarpeeseesi sopivan kokonaisuuden. QualityDeskin avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet muun muassa seuraavia tuloksia:

  • Myynnin kasvu 10%
  • Lisämyynnin kasvu 30%
  • Uuden työntekijän perehdytykseen käytetty aika lyheni 50%
  • Yli 1000 säästettyä työtuntia

Varaa tapaaminen niin katsotaan, kuinka QualityDesk voisi hyödyttää yritystäsi!