Laadunvarmistuken hyödyt puhelinmyynnissä

QualityDeskillä varmistat, että myyntikohtaamisessa tehdään oikeat asiat. 

Puhelinmyynnissä ainoa tärkeä asia on varmistaa, että myyntikohtaamisessa tehdään oikeat asiat. Tämä voidaan tehdä tehokkaasti ainoastaan puheluita kuuntelemalla, niitä arvioimalla ja säännöllisellä palautteen annolla. Myös myyjien on tehtävä säännöllisesti itsearviointia omista myyntipuheluistaan. 

Monesti tämä jää kiireessä kuitenkin pois. Tiiminvetäjät seuraavat lukuja ja kuuntelevat yksittäisiä puheluita sieltä sun täältä ja koittavat niiden perusteella antaa palautetta ja kehittää puhelinmyyjän työtä.  

Puhelinmyyjä ei välttämättä täysin ymmärrä mistä kiikastaa, kun spiikkiä noudatetaan täsmällisesti, eikä kauppoja silti tule. Syynähän on se, ettei hän oikeasti ymmärrä mitä myyntitilanteessa pitäisi tehdä tai tietää, mutta hän ei halua sitä tehdä. Samalla kun tiedetään, ettei kukaan tekemistä seuraa, niin hänen ei tarvitse tehdä muutosta omiin tapoihinsa.  

Samaan aikaan vaihtuvuus on jo erittäin korkealla tasolla jo muutenkin, joten olisiko järkevämpää panostaa systemaattiseen monitorointiin, palautteenantoon ja valmentavaan johtamiseen? Totta kai olisi! 

QualityDeskin avulla voit helposti rakentaa monitorointilomakkeen, jossa huomioidaan kaikki parhaimpien myyjien tavat tehdä asioita oikein myyntitilanteessa. Myyjät voivat tällä monitorointilomakkeella arvioida omia puheluitaan. Tiiminvetäjät voivat niin ikään arvioida puheluita samalla lomakkeella ja kirjata palautteet suoraan lomakkeelle. Tieto menee myyjälle reaaliaikaisesti.  

1-to-1 tuokiossa voidaan sopia selkeät tekemisen tavoitteet ja asettaa niiden seurantaan päivämäärän, josta tulee automaattisesti kalenteriin merkintä. Näin myyjä tietää, että tekemistä seurataan, jolloin hänen on panostettava enemmän tapojen muuttamiseen.  

QualityDesk on edullinen, ja toimii niin pienissä tiimeissä kuin suurissa yksiköissäkin. Sovelluksen käyttöönotto vie 2-4 tuntia, eikä kalliita integraatioprojekteja tarvita. Myynnin kasvu kattaa aivan varmasti sovelluksen kulun puhelinmyyntiorgnisaatiossa! 

Tiedonhallinta GDPR-asetuksen mukaisesti

Siinä missä asiakkaan tiedot on oltava järjestelmällisesti hallussa, niin täytyy olla myös työntekijätiedon osalta.

Todella monessa organisaatiossa johtamistuokioiden keskusteluita kirjataan minne sattuu. Yleisimpinä varmasti note-työkalut, sähköpostit, Word ja Excel dokumentit. Näin tietojen hallinta hajaantuu ja voi muodostua jopa mahdottomaksi hallita. Mitä jos työntekijä kysyy omia tietojaan? Niiden kerääminen voi olla mahdotonta.  

Tässä QualityDesk tarjoaa ratkaisun, jolla kaikki operatiiviset johtamiskeskustelut saadaan yhteen sovellukseen. Kaikki löytyy yhden kirjautumisen takaa, niin johdon, esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin osalta. Tietoja ei tarvitse lähetellä sähköpostitse, teamsilla tai erilaisilla tiedostoilla.  

Lisäksi QualityDeskin automaattisella datan poistolla saat poistettua kaikki vanhat tiedot oman yrityksenne tietoturvaohjeiden tai lakien mukaisesti. Jokaisesta poistosta saa raportin ja näin siitä jää jälki, jonka voi tarvittaessa todentaa. Näin muun muassa GDPR:n sääntöjä on helpompi noudattaa.  

Varaa aika ohjelmiston esittelyyn!

Tarjoamme ratkaisut organisaatioiden myynnin ja asiakaspalvelun laadunvarmistukseen ja henkilöstön kehittämiseen. QualityDesk-sovellus koostuu eri ominaisuuksista, joista voit rakentaa tarpeeseesi sopivan kokonaisuuden. QualityDeskin avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet muun muassa seuraavia tuloksia:

  • Myynnin kasvu 10%
  • Lisämyynnin kasvu 30%
  • Uuden työntekijän perehdytykseen käytetty aika lyheni 50%
  • Yli 1000 säästettyä työtuntia

Varaa esittelyaika niin näytämme, kuinka QualityDesk voisi hyödyttää yritystäsi. 👉👉