Laadunvarmistuksen hyödyt vakuutusyhtiöille

QualityDeskin avulla varmistat, että asiakaskohtaamisissa tehdään oikeat asiat, joilla saavutetaan halutut tavoitteet.

Vakuutusyhtiöiden osalta asiakaskohtaaminen on erityisen tärkeä. Monesti kun asiakas kontaktoi asiakaspalvelua, hänellä on hätä, jonka vuoksi kohtaaminen on hoidettava laadukkaasti. 

Samaan aikaan lisämyynti on kuitenkin tärkeässä roolissa, jotta asiakas saa hänelle parhaat turvaratkaisut kaikille elämän osa-alueille. Näin ollen asiakaskohtaamisessa on pystyttävä käymään laaja kirjo asioita, joita on hankala oppia ja taitoja ylläpitää ilman systemaattista monitorointityötä.

Tyypillisesti vakuutusyhtiöt kamppailevat muun muassa seuraavien asioiden kanssa:

  • yhdenmukaisen laatustandardin noudattaminen eri tiimeissä
  • lakimuutosten nopea hallinta ja muutoksista viestiminen työntekijöille yhtenevästi 
  • työntekijät luottavat liikaa esihenkilöihin ongelmien ratkaisemisessa, koska ovat epävarmoja kyvystään käsitellä tilanteita asianmukaisesti
  • hitaat ja tehottomat prosessit, jotka liittyvät laadunvarmistukseen, vaatimustenmukaisuuteen ja raportointiin
  • vanhentuneiden järjestelmien käyttö, mikä vaikeuttaa prosessien ja vaatimustenmukaisuuden seurantaa.
By using QualityDesk, you can be certain that the right things are done in customer interactions to achieve the desired goals

Ratkaisu

Säännölliset valmennustuokiot ovat avainasemassa taitojen kehityksessä ja ylläpidossa. Vakuutusalan monimuotoisuus ja vaihtelevat tarjoukset, käytännöt ja jopa lakiasiat vaativat systemaattista valmentavaa johtamista ja selkeät tekemisen tavoitteet.  

QualityDeskin avulla saat kaiken tämän ja paljon muuta. Kaikki tarvittavat tiedot on koottu yhteen paikkaan, mistä johto voi tarkastella laatutasoa ja suoriutumista eri organisaatiotasoilla nähden välittömästi, missä eroavaisuuksia esiintyy, ja ryhtyä kohdennettuihin toimiin näiden alueiden parantamiseksi. Samalla sovelluksella valmennat työntekijöiden taitoja siinä missä varmistat toiminnan vaatimustenmukaisuuden. QualityDeskiä käyttämällä varmistat, että asiakaskohtaamisissa tehdään oikeat asiat, joilla saavutetaan halutut tavoitteet olipahan kyse lisämyynnistä, tehokkuudesta, asiakaskokemuksesta tai vaikka kaikesta näistä! 

Sovelluksen avulla voit myös vaivattomasti pitää huolta compliance vaatimuksista niin organisaatiosi sisäisten ohjeistusten osalta, mutta myös viranomaisvaatimusten mukaisista vaatimuksista. Tätä voit helposti tehdä manuaalisesti, AI:n tai ohjelmistorobotiikan avulla. Raportit muodostuvat automaattisesti ilman manuaalista työtä. Avullamme organisaatiosi säästää tuhansia tunteja työaikaa vuodessa! 

Tiedonhallinta GDPR-asetuksen mukaisesti

Siinä missä asiakkaan tiedot on oltava järjestelmällisesti hallussa, niin täytyy olla myös työntekijätiedon osalta.

Todella monessa organisaatiossa johtamistuokioiden keskusteluita kirjataan minne sattuu. Yleisimpinä varmasti note-työkalut, sähköpostit, Word ja Excel dokumentit. Näin tietojen hallinta hajaantuu ja voi muodostua jopa mahdottomaksi hallita. Mitä jos työntekijä kysyy omia tietojaan? Niiden kerääminen voi olla mahdotonta.  

Tässä QualityDesk tarjoaa ratkaisun, jolla kaikki operatiiviset johtamiskeskustelut saadaan yhteen sovellukseen. Kaikki löytyy yhden kirjautumisen takaa, niin johdon, esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin osalta. Tietoja ei tarvitse lähetellä sähköpostitse, teamsilla tai erilaisilla tiedostoilla.  

Lisäksi QualityDeskin automaattisella datan poistolla saat poistettua kaikki vanhat tiedot oman yrityksenne tietoturvaohjeiden tai lakien mukaisesti. Jokaisesta poistosta saa raportin ja näin siitä jää jälki, jonka voi tarvittaessa todentaa. Näin muun muassa GDPR:n sääntöjä on helpompi noudattaa.  

Varaa aika ohjelmiston esittelyyn!

Tarjoamme ratkaisut organisaatioiden myynnin ja asiakaspalvelun laadunvarmistukseen ja henkilöstön kehittämiseen. QualityDesk-sovellus koostuu eri ominaisuuksista, joista voit rakentaa tarpeeseesi sopivan kokonaisuuden. QualityDeskin avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet muun muassa seuraavia tuloksia:

  • Myynnin kasvu 10%
  • Lisämyynnin kasvu 30%
  • Uuden työntekijän perehdytykseen käytetty aika lyheni 50%
  • Yli 1000 säästettyä työtuntia

Varaa esittelyaika niin näytämme, kuinka QualityDesk voisi hyödyttää yritystäsi. 👉👉

Jos et vielä halua tavata, niin voit lukea asiakkaidemme kokemuksia täältä 👇👇