Laadunvarmistuksen hyödyt vakuutusyhtiöille

QualityDeskin avulla varmistat, että asiakaskohtaamisissa tehdään oikeat asiat, joilla saavutetaan halutut tavoitteet.

Vakuutusyhtiöiden osalta asiakaskohtaaminen on erityisen tärkeä. Monesti kun asiakas kontaktoi asiakaspalvelua, hänellä on hätä, jonka vuoksi kohtaaminen on hoidettava laadukkaasti. 

Samaan aikaan lisämyynti on kuitenkin tärkeässä roolissa, jotta asiakas saa hänelle parhaat turva ratkaisut kaikille elämän osa-alueille. Näin ollen asiakaskohtaamisessa on pystyttävä käymään laaja kirjo asioita, joita on hankala oppia ja taitoja ylläpitää ilman systemaattista monitorointityötä.  

Säännölliset valmennustuokiot ovat avainasemassa taitojen kehityksessä ja ylläpidossa. Vakuutusalan monimuotoisuus ja vaihtelevat tarjoukset, käytännöt ja jopa lakiasiat vaativat systemaattista valmentavaa johtamista ja selkeät tekemisen tavoitteet.  

QualityDeskin avulla saat kaiken tämän ja paljon muuta. Valmennat työntekijöiden taitoja siinä missä varmistat compliance-tyyppiset asiat myös. QualityDeskiä käyttämällä varmistat, että asiakaskohtaamisissa tehdään oikeat asiat, joilla saavutetaan halutut tavoitteet olipahan kyse lisämyynnistä, tehokkuudesta, asiakaskokemuksesta tai vaikka kaikesta näistä! 

By using QualityDesk, you can be certain that the right things are done in customer interactions to achieve the desired goals

Tiedonhallinta GDPR-asetuksen mukaisesti

Siinä missä asiakkaan tiedot on oltava järjestelmällisesti hallussa, niin täytyy olla myös työntekijätiedon osalta.

Todella monessa organisaatiossa johtamistuokioiden keskusteluita kirjataan minne sattuu. Yleisimpinä varmasti note-työkalut, sähköpostit, Word ja Excel dokumentit. Näin tietojen hallinta hajaantuu ja voi muodostua jopa mahdottomaksi hallita. Mitä jos työntekijä kysyy omia tietojaan? Niiden kerääminen voi olla mahdotonta.  

Tässä QualityDesk tarjoaa ratkaisun, jolla kaikki operatiiviset johtamiskeskustelut saadaan yhteen sovellukseen. Kaikki löytyy yhden kirjautumisen takaa, niin johdon, esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin osalta. Tietoja ei tarvitse lähetellä sähköpostitse, teamsilla tai erilaisilla tiedostoilla.  

Lisäksi QualityDeskin automaattisella datan poistolla saat poistettua kaikki vanhat tiedot oman yrityksenne tietoturvaohjeiden tai lakien mukaisesti. Jokaisesta poistosta saa raportin ja näin siitä jää jälki, jonka voi tarvittaessa todentaa. Näin muun muassa GDPR:n sääntöjä on helpompi noudattaa.  

Varaa aika ohjelmiston esittelyyn!

Tarjoamme ratkaisut organisaatioiden myynnin ja asiakaspalvelun laadunvarmistukseen ja henkilöstön kehittämiseen. QualityDesk-sovellus koostuu eri ominaisuuksista, joista voit rakentaa tarpeeseesi sopivan kokonaisuuden. QualityDeskillä laadunhallinta on helppoa, tehokasta ja mitattavaa!

Varaa esittelyaika niin näytämme, kuinka QualityDesk voisi hyödyttää yritystäsi. 👉👉