QualityDesk för energiföretag

QualityDesk hjälper dig att upptäcka vad som händer i kundgränssnittet och att coacha dina processer i form.

Energiföretag fördelar

El är förmodligen en av de mest konkurrenskraftiga produkterna bland både konsumenter och företag. Detta resulterar i en hög kundomsättning. Priset spelar naturligtvis en stor roll inom området, men servicekvaliteten är också oerhört viktig. Hur kunder betjänas under till exempel ett strömavbrott kan ha en betydande inverkan på kundlojaliteten.

Att sälja hjälptjänster och skapa kundengagemang är också viktigt för ett energibolag. Det är därför avgörande att de anställda som arbetar inom kundservice och försäljning får tydliga instruktioner om hur de ska agera i olika situationer.

De önskade målen kan uppnås genom att göra rätt saker. Med det menas till exempel att merförsäljning kan stimuleras genom att kartlägga hela kundresan för att identifiera säljögonblicken, och affärserbjudandet måste aktivt erbjudas etc.

Allt detta låter bekant, men vet du om dessa saker faktiskt görs i din kund- eller säljtjänst? Om så är fallet, varför uppnås då inte dina mål? Om dessa saker inte görs, varför inte då?

QualityDesk hjälper dig att upptäcka vad som händer i kundgränssnittet och samma mjukvara hjälper dig också att få dina egna processer i rätt form.

Meeting

GDPR-kompatibel datahantering

Lika mycket som det måste finnas ett systematiskt sätt att hantera kunddata, måste det också finnas ett systematiskt sätt att hantera personaldata.

I många organisationer spelas ledningsdiskussioner in där de händer. Det vanligaste är förvisso anteckningsverktyg, e-postmeddelanden, Word- och Excel-dokument. På så sätt blir datahanteringen fragmenterad och kan till och med bli ohanterlig. Vad händer om en anställd ber om sin egen information? Det kan vara omöjligt att hitta och samla in den.

Här erbjuder QualityDesk en lösning för att samla alla operativa ledningsdiskussioner i en applikation. Allt är tillgängligt från en inloggning, för ledning, arbetsledare och anställda. Ni behöver inte skicka information via e-post, teams eller i olika filer.

Dessutom gör QualityDesks automatiska dataradering så du kan radera all gammal data i enlighet med ditt företags datasäkerhetsriktlinjer eller lagar. Varje radering rapporteras och lämnar ett spår som kan verifieras vid behov. Detta gör det lättare att följa bland annat GDPR-reglerna.

Läs om fördelarna för försäkringsbolag Fördelar för Försäkringsbolag – QualityDesk Ab

Boka en demo så kan vi prata!

Vi tillhandahåller lösningar till organisationer för kvalitetssäkring och personalutveckling inom försäljning och kundservice. QualityDesk-mjukvaran består av en rad olika funktioner, från vilka du kan bygga ett paket som passar just dina behov. Vill du lära dig mer om hur man gör kvalitetssäkring enkelt, effektivt och mätbart?

Boka en demo så visar vi dig hur QualityDesk kan gynna ditt företag. 👉