Självutvärdering hjälper anställda att utvecklas

Dina anställda kan använda QualityDesk för att själv bedöma sitt arbete / sin prestation och för självreflektioner. Appens bedömningsformulär ger tydliga resultatmål, som gör det väldigt enkelt att bedöma sitt eget arbete, till exempel direkt från mobilen i slutet av arbetsdagen.

Appen fungerar också som ett utmärkt introduktionsverktyg. Till exempel kan en säljares introduktion fyllas i snabbt med ett utvärderingsformulär baserat utifrån en toppsäljares agerande i ett försäljningsmöte. Genom att följa detta kan en ny säljare snabbt komma i gång. Arbetsledaren kan använda sig av samma formulär för utvärdering av säljarens prestation i säljmötet. Samma princip gäller för nästan all aktivitet på arbetsplatsen.

Fördelar för agenter

Boka en demo så kan vi prata!

Vi erbjuder lösningar för kvalitetssäkring och personalutveckling inom försäljning och kundservice i organisationer. Programvaran QualityDesk består av olika funktioner från vilka du kan bygga ett paket som passar dina behov. Vill du veta mer om hur du gör kvalitetssäkring enkel, effektiv och mätbar? Boka din kostnadsfria demo här så visar vi dig hur QualityDesk kan gynna ditt företag. 👉