Utnyttja effekten av att lära genom att lära ut i kundtjänst

Betydelsen av kundsupport ska aldrig underskattas. Kundtjänstpersonalen står i främsta ledet i ditt företag, och ofta är de också de sista kunderna har kontakt med efter en affär eller när de har problem med dina tjänster. Personalen vid kundsupporten har hand om ditt företags rykte, och hur nöjd kunden är ligger nästan helt i deras […]

Hur hjälper kvalitetssäkring i rusningssituationer?

QualityDesk och Puzzel har avtalat om ett integrationspartnerskap med hjälp av vilket kvalitetssäkringen på contact centret kan skötas enkelt, smidigt och systematiskt. Även i dag är det normalt att många contact center använder Excel eller andra motsvarande verktyg för kvalitetssäkring. De är svåra att använda och de ger sällan en helhetsbild av kvaliteten eller av […]

Förväntningsdiskussion – Lär känna ditt team på riktigt!

Vad väntar sig arbetstagaren av organisationen och av dig som chef? Som chef är det bra om du har det ganska klart för dig vad dina teammedlemmar förväntar sig. På så sätt känner du till varje arbetstagares målbilder, men också om förväntningarna verkligen är realistiska? Förväntar sig dina anställda något av dig som du vet […]

Skapa en enastående kvalitetssäkringsprocess

kuinka-tehda-erinomainen_laadunvarmistusprosessi

Hur kan man skapa en enastående kvalitetssäkringsprocess?Flera undersökningar visar hur betydande kundupplevelsen är. En undersökning visar att bara i USA förlorar företagen 62 miljarder dollar på grund av dåliga kundupplevelser. Enligt undersökningen Global Consumer Pulse Research som Accenture låtit göra har över hälften av finländarna bytt serviceleverantör på grund av dålig service. Tänk, över hälften! […]