QualityDesk sponsrar Kontaktadagen 2022

Sakari Taitonen QualityDesk

Kontaktadagen är Sveriges största evenemang för alla som arbetar med kundrelationer på distans, i telefon och digitala kanaler. Kontaktadagen 2022 kommer att ha fokus på kundrelationer i den digitaliserade världen, customer experience och nya tekniker, där bland annat AI i allt högre grad påverkar dagens kundrelationer. Vi är mycket glada över att sponsra evenemanget tillsammans […]

Vår faktureringsadress ändrar 1.2.2022

Vi har övergått till elektronisk fakturahantering. Vi önskar att ni kan sända era fakturor till oss som nätfakturor i fortsättningen. Vänligen uppdatera faktureringsadressen i ert system enligt informationen nedan. FO-nummer (Finland) 2808647-5VAT id-nummer (Global) FI28086475E-faktura adress (Finland) 003728086475E-faktura operatör (Finland) OpusCapita Solutions OyE-faktura operatörs ID (Finland) E204503Email faktura adress (Global) QualityDesk.FI.P.158168-5@docinbound.com Pappersfakturor kan skickas till […]

QualityDesk hjälper dig att lyckas

QualityDesk hjälper dig att lyckas

QualityDesk föddes ur skaparnas egna frustrationer över dåligt ledarskap på arbetet. De märkte att när du arbetade i en lednings position fanns där inget verktyg som QualityDesk. Coachning och utvärderingar gjordes i Excel utan en helhetssyn på varken situation eller utveckling.

Utnyttja effekten av att lära genom att lära ut i kundtjänst

Betydelsen av kundsupport ska aldrig underskattas. Kundtjänstpersonalen står i främsta ledet i ditt företag, och ofta är de också de sista kunderna har kontakt med efter en affär eller när de har problem med dina tjänster. Personalen vid kundsupporten har hand om ditt företags rykte, och hur nöjd kunden är ligger nästan helt i deras […]