QualityDesk hjälper dig att lyckas

QualityDesk hjälper dig att lyckas
QualityDesk föddes ur skaparnas egna frustrationer över dåligt ledarskap på arbetet. De märkte att när du arbetade i en lednings position fanns där inget verktyg som QualityDesk. Coachning och utvärderingar gjordes i Excel utan en helhetssyn på varken situation eller utveckling.

QualityDesk är en SaaS-baserad lösning för systematiska dagliga administrations uppgifter inom försäljning och kundservice. QualityDesk kombinerar det holistiska synsättet inför kundmötet med personalcoachning och kvalitetssäkring. Likväl som kundens perspektiv på kundmötet och personalnöjdheten.

Utgångspunkten för att starta upp QualityDesk kom ifrån de egna svårigheterna upplevde i sitt arbete på grund av bristerna i befintliga system och deras oeffektiva sätt. Än idag hör det till vanligheterna att både coachande diskussioner, förväntningar och vad som händer i kundmötet registreras i olika dokument på webbdiskar, personliga arbetsstationer, e-post eller liknande. I allra värsta fall dokumenteras det i anteckningsböcker.

QualityDesk är det enklaste och mest effektiva sättet på marknaden att bedöma och förbättra organisationens prestanda

QualityDesk ger kvalitetssäkring åt sälj och kundservice på ett ställe. Enkelt att använda och full transparens genom hela organisationen. På detta sätt är alla informerade om förväntningar, mål och vad man arbetar mot.

Vi har byggt upp QualityDesk med en hektisk arbetssituation inom sälj och kundservice i åtanke. Och feedbacken vi får löpande av våra kunder är hur användarvänlig applikationen är. Naturligtvis skulle den inte enbart användas för sin enkelhets skull om den inte även ökade effektiviteten, försäljningen och kundupplevelsen.
Samtidigt har vi hjälpt företagens GDPR arbete genom att eliminera onödiga dokument och pappersspår på olika platser.

Genom att samla kvalitetssäkringen av försäljning och kundservice i en applikation, kan du leda bättre. Så det enklaste och mest effektiva sättet att bedöma och förbättra hela organisationens prestationer är utan tvekan med QualityDesk.

Problemen QualityDesk löser!

Hur?

Att bedöma prestanda och rapportering är tidskrävande och  kan vara besvärligt på grund av utspridd data. Och du vet inte var den goda eller dåliga prestandan kommer ifrån. 

Data finns på ett ställe och datahanteringen är i enlighet med GDPR-förordningen. Följ framstegen visuellt och vår realtidsrapportering över hela organisationen. Titta på framstegen för varje enskild agent, team eller enhet. Rapporterna gör det enkelt att se var resultat har uppnåtts och var extra hjälp kan behövas, samt att vidta riktade åtgärder.

Ojämn kvalitet i kundmötena på grund av oklara förväntningar och mål. Och ett dåligt ledarskap.

I QualityDesk finns information om de gemensamma förväntningarna och målen tillgängligt för alla att ta del av. Bedömnings-och coachningsformulären med uppföljningspunkter antecknas på ett ställe där både den som bedöms och den som bedömer kan se och följa utvecklingen. 

Dålig kundupplevelse, låg medarbetarnöjdhet och behållning. 

Med systematisk kvalitetssäkring och bra ledarskap engagerar du alla att arbeta mot gemensamma mål. Detta kommer inte bara att bygga upp förtroende och förbättra kund- och medarbetarnöjdheten, utan också hjälpa dig att lyckas och uppnå dina mål effektivare och enklare.

Vill du veta hur vi kan hjälpa till så berättar vi gärna! Vi visar dig konkret hur vår applikation hjälper dig att få allt som nämns här, och du kan vara igång samma dag. Du kan boka ett möte via länken nederst på sidan.👇

Dela inlägg

Liknande artiklar

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!