Att attrahera och hålla kvar millenialer

Attracting and keeping millennials

Medan kvarhållandegraden har sjunkit är konkurrensen om de mest begåvade hårdare än någonsin. Till följd av den rekordlåga arbetslösheten har saker och ting blivit ännu svårare.
Vad som är viktigt att förstå är hur man attraherar millenialer och håller dem engagerade i sitt arbete. Eftersom de redan nu utgör den största generationsgruppen på våra arbetsplatser.
 

Varför byter millenialer jobb?

 Varför byter då millenialer jobb? Enligt en studie av Office-teamet skulle 76 procent av millenialerna inte tveka att söka sig ett nytt arbete. Ett skäl är om de ansåg att deras insatser inte uppskattades tillräckligt. Kort och gott behöver vi tänka om.

Millenialer är mer öppna för nya alternativ och de är inte heller rädda för att byta jobb om de inte känner sig uppskattade. Nu är det lättare än någonsin att utforska nya möjligheter och information sprids med ljusets hastighet. Tyvärr kan gräset börja se mycket grönare ut på andra sidan om din arbetsinsats inte uppskattas tillräckligt mycket. 

Allt fler människor vill att deras arbete ska vara meningsfullt för dem. Detta gäller först och främst våra millenialer. Som framför allt vill ha ett arbete och en arbetsmiljö där de kan ta lärdom av andra. Och utföra meningsfulla uppgifter som resulterar i att bygga sig en karriär. Så det är bara att erkänna det: millenialer förbinder sig inte på samma sätt till sitt nuvarande arbete som tidigare generationer har gjort.

Att hålla millenialer engagerade

Även om det är svårare att hålla sina anställda engagerade i dag är det också en chans för goda ledare att blomstra. Så å ena sidan om du förstår vad du behöver göra för att bli en bättre arbetsgivare har du möjlighet att överträffa dina konkurrenter.  

Först vill Millenialer vill ha respons, och de vill se vilken inverkan deras arbete har för att hållas engagerade. Sedan vill de ha komplimanger – det är en viktig ingrediens, få positiv respons och konstruktiv kritik om vad de kan göra bättre. Framförallt är tystnad förmodligen det sämsta möjliga alternativet i detta läget. Så sammanfattningsvis vad håller dem engagerade?

 

Positiv förstärkning och meningsfull coachning

Två viktiga saker millenialer behöver mer än något annat är: Positiv förstärkning och meningsfull coachning. Låt oss ta en närmare titt på dessa två saker och hur de ytterligare kan påverka utgångsresultatet: 

  • Exempelvis: Positiv förstärkning är ett absolut måste. Exempelvis om dina anställda bara får negativ respons då de gjort något fel. Då ska du vara glad om du lyckas behålla dem ens en kort tid. Det finns inget bättre sätt att sänka moralen och få dina anställda att se sig om efter nya möjligheter.
    Kort sagt det optimala är att dina anställda ska få fem gånger så mycket positiv förstärkning som negativ återkoppling. Det här innebär givetvis inte att man ska förbise de negativa sakerna, utan snarare att man ska se chanser att ge positiv förstärkning.
     
  • Dessutom: Meningsfull coachning – stora coachningstillfällen hör hemma i det förflutna. Ingen vill lyssna till coachningstillfällen som saknar relevans för dem och som bara tar fasta på gamla interaktioner. I stället för att förbättra resultatet är det bra att fokusera på mindre coachningstillfällen som tar upp en enda interaktion. Korta coachningstillfällen på tu man hand, är ett mycket effektivare sätt att ge dina anställda vad de behöver.  

Med andra ord – varje anställd är unik, så lyssna till vad de säger och behandla dem som partners snarare än som underordnade. Coachningsstilen är precis lika viktig som ämnet som diskuteras, likaså hur responsen ges och hur coachningstillfällena genomförs. Våra millenialer är födda i en till stor del digital värld. Deras nya sätt att göra saker kan vara bättre än de gamla – se tekniken som en vän, inte som en fiende. 

Detailed information on employee's development

Betrakta de anställda som individer

Ledningsgruppen på ett contact center behöver betrakta de anställda som individer. Varje anställd behöver respons, både positiv och negativ, och de måste känna att man bryr sig om dem.
Vad händer om du analyserar data och ger individuell respons? Ett skäl är att det kan förbättra hur dina anställda upplever sitt arbete, men även hur väl de utför arbetet i framtiden. Att sätta upp en ordentlig strategi för att hålla kvar det mänskliga kapitalet är definitivt något att överväga direkt. Det vill säga om man inte redan har det implementerat. 

Slutligen: när du väl förstår behoven hos dina anställda, kan du leverera bättre resultat till kunderna och hålla kvar avgörande anställda. Förståelse för millenialer och hur arbetskraften har förändrats är något som man inte kan bortse från.  

Vill du veta mer?

Ladda ner Coachens handbok för att lära dig grunderna i coachande ledarskap!

Dela inlägg

Liknande artiklar

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!