Förväntningsdiskussion – Lär känna ditt team på riktigt!

Vad väntar sig arbetstagaren av organisationen och av dig som chef?

Som chef är det bra om du har det ganska klart för dig vad dina teammedlemmar förväntar sig. På så sätt känner du till varje arbetstagares målbilder, men också om förväntningarna verkligen är realistiska? Förväntar sig dina anställda något av dig som du vet att är omöjligt att förverkliga? Det är mycket viktigt att ta reda på sådana förväntningar. 

Om dina teammedlemmar förväntar sig något av dig som du aldrig kan ge dem, är de antagligen inte särskilt nöjda arbetstagare. Samma gäller organisationen, det vill säga du måste ta reda på arbetstagarens förväntningar på organisationen. 

Väldigt ofta kommer det i dessa diskussioner fram förväntningar som arbetstagarna minns till och med en mycket lång tid. Kanske det i något meddelande har nämnts en förändring som sedermera trots allt inte har genomförts. Sådana ofta onödiga förväntningar kan bli och skava.

Vad väntar du dig som chef av arbetstagarna?

Det är också viktigt att berätta om dina och arbetsgivarens förväntningar på arbetstagaren. På så sätt berättar du konkretare vad arbetstagarna ska uppnå. Alla känner säkert till KPI-målen (Key point indicators) och så ska det också vara. KPI-siffrorna är viktiga, då de är konkreta mål att eftersträva, men förväntningarna berättar om hur dessa KPI-mål uppnås.

Vad motiverar arbetstagaren?

När förväntningarna har utretts är det dags att se på bakgrunden till motiveringen. Vad motiverar arbetstagaren? Vad vill hen utvecklas i? I vilken riktning vill hen gå i sin karriär? Hur kan du som coach hjälpa med dessa saker? Hur kan arbetstagaren själv hjälpa sig själv att nå målen? Det är bra att diskutera dessa saker i samband med förväntningarna, eftersom det i detta skede kan komma fram konflikter och man kan reda ut dem tillsammans direkt.

Hur sker det i praktiken?

Boka åtminstone en halv timme tillsammans med varje teammedlem och gå till ett mötesrum eller en tyst lokal.

Gör en färdig agenda så att temat för mötet inte svävar ut. Skriv upp innehållet i diskussionen och ge en kopia också åt arbetstagaren.

Det är bra att hålla detta samtal åtminstone två gånger per år så att ni båda hålls uppdaterade.

 

Agendaförslag för förväntningsdiskussionen:

Arbetstagarnas förväntningar på arbetsgivaren och chefen:

Arbetsgivarens och chefens förväntningar på arbetstagaren:

Vad motiverar arbetstagaren?

Vilka karriärmål har arbetstagaren?

Hur kan chefen hjälpa till med att nå målen?

Hur kan arbetstagaren hjälpa sig själv att nå målen?

Så är det bara att hålla förväntningsdiskussioner! Jag hoppas de blir givande och nyttiga för dig, dina arbetstagare och organisationen!

Här kan du ladda ner Coachens handbok. Den innehåller en agenda för förväntningsdiskussioner, men också mycket annat!

Ladda ner Coachens handbok

Dela inlägg

Liknande artiklar

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!