QualityDesk hjälper dig att finslipa kvalitetssäkringsprocessen

menee-pieleen
Om ni i kvalitetssäkringsprocessen använder Excel, Word eller något liknande för att bedöma kundkontakterna, då är kvalitetssäkringsprocessen redan trasig.

Vi gör din organisations kvalitetssäkring förträfflig!

Vi har konstaterat att genom att använda felaktiga verktyg slösar din organisation tusentals timmar arbetstid på åtgärder som du blir av med på en gång genom att ta i bruk QualityDesk. Här följer fyra huvudpunkter som hjälper dig att få verklig nytta då du tar i bruk applikationen QualityDesk för kvalitetssäkring och coachning. 

  1. I QualityDesk skapas ett monitoreringsformulär som stöder din organisations mål. 

Det delas in i delområden, till exempel Inledande av kontakten, Kartläggning, Merförsäljning, Avslutande av kontakten. Under varje delområde görs en lista med frågor eller konstateranden som man ger svar på, till exempel Ja Nej Kräver utveckling. För varje svar ges ett poängtal som sedan visar i rapporteringen hur kundkontakterna fungerar för varje delområde. 

  1. QualityDesksrapportering är automatisk och sker i realtid. 

Alla ifyllda monitoreringsformulär ger upphov till kvalitetsdata som syns i rapporteringen i realtid. Du ser genast för var och en i kundservicepersonalen vilka delområden som behöver utvecklas och vad var och en är bra på. Du ser om flera har svagare resultat inom ett visst delområde. Då kan du ordna gruppcoachning eller utbildning för dem. Med hjälp av applikationen kan du också enkelt följa utbildningarnas effektivitet. Efter varje utbildning ser du med hjälp av monitoreringarna hur människor tar i bruk i vardagen vad de lärt sig under utbildningen. 

  1. Nedtecknad respons förvinner inte.

All respons som ges förblir synlig för chefen och arbetstagaren. Också gemensamt överenskomna coachningsåtgärder och utvecklingsåtgärder är alltid synliga och faller därmed inte i glömska. Att belöna för framgång och för att överenskomna utvecklingsåtgärder gjorts blir en del av vardagen. Också cheferna kan coachas mer riktat då responsen är synlig även för ledningen. På så sätt vet ledningen exakt vad som sker i kundgränssnittet. Genomförs strategin? 

  1. Med hjälp av applikationen kan allt fler monitoreringar göras på allt kortare tid.

Det betyder i praktiken att du får mer data på basis av vilken det blir lättare att coacha och leda organisationen. När du vet vad som pågår, vet du hur du ska coacha. Genom att ta i bruk applikationen sparar chefer och experter arbetstid från manuell rapportering liksom att leta efter och skicka runt papper. Tiden som frigörs kan användas för arbete som stöder företagsekonomin, såsom coachning. 

Ta i bruk QualityDesk i 5 steg

  1. Kontakta Ville Mikkonen genom att ringa eller skicka ett meddelande på numret 0505737601.

Vi kommer överens om en produktförevisning där vi tillsammans går igenom QualityDesk-applikationen och den bästa lösningen för ditt företag. Du kan boka en tid för oss direkt i min kalender via denna länk. 

  1. Gör ett försök med applikationen mycket förmånligt.

På så sätt kommer du riskfritt åt att se de konkreta fördelarna med applikationen. När vi har hittat den bästa lösningen, skapar vi en applikationsbas för din organisation. Applikationen är molnbaserad så ibruktagandet kan göras på en dag och kräver ingen separat installering. 

  1. Därefter bygger vi lämpliga monitorerings- och coachningsformulär åt er.
  2. Vi skapar team, chefer, kundservicepersonal och mål för antalet monitoreringar.
  3. Monitoreringen kan inledas.

Börja utveckla din kundtjänst!

Nu är det alltså hög tid att lämna bort Excel, Word eller liknande ur kvalitetssäkringsprocessen och ta i bruk en applikation avsedd för kvalitetssäkring och coachning. Du kan använda applikationen på dator, smarttelefon och/eller surfplatta, så monitoreringsarbetet är mycket smidigare. 

Ta kontakt! 

Ett möte binder naturligtvis inte till någonting, utan är säkert nyttigt hur som helst! Jag lovar i varje fall att mötet ger dig nytta, nya tankar och konkreta idéer som du kan utnyttja för att utveckla din organisations verksamhet! 

Dela inlägg

Liknande artiklar

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!