5 (kritiska) skäl att integrera kvalitetsledningssystemet i kundservicesystemet

Anskaffningen av ett kundservicesystem är en viktig investering för organisationen. Överensstämmelse med kraven, användbarhet, möjlighet till integration… Det finns mycket att tänka på. Det främsta syftet med kundservicesystemet är att effektivera och underlätta användarnas arbete så att de kan erbjuda smidigare betjäning och bättre upplevelser för kunderna. För att komplettera kundservicesystemet är det också bra […]

Hur nås målen för kundtjänsten?

Vad innebär kvalitetssäkring av kundtjänsten? Det talas mycket sällan offentligt om kvalitetssäkring i kundtjänst eller också missförstås det. Ofta hör jag människor berätta, ”Javisst! Vi mäter kvaliteten!”. När jag frågar hur, är svaret antingen a) kundernas åsikt om tjänsten mäts och/eller b) vi kan följa upp effektivitetssiffrorna i realtid och vi gör kundenkäter regelbundet. Svaret […]

De viktigaste funktionerna i kvalitetssäkringssystemet för kontaktcenter

I kontaktcenter är effektivitet kombinerat med en utmärkt kundupplevelse nyckeln. Kontakterna ska skötas effektivt och kvaliteten på tjänsten ska uppfylla kundernas krav. Ofta är syftet att skapa värde för kunderna genom ytterligare tjänster eller funktioner. I kontaktcenter är det viktigt att resurserna är i ordning och att kontakterna sköts med hög kvalitet. Vårt kvalitetssäkringssystemhjälper till […]

QualityDesk hjälper dig att lyckas

QualityDesk hjälper dig att lyckas

QualityDesk föddes ur skaparnas egna frustrationer över dåligt ledarskap på arbetet. De märkte att när du arbetade i en lednings position fanns där inget verktyg som QualityDesk. Coachning och utvärderingar gjordes i Excel utan en helhetssyn på varken situation eller utveckling.

Hur hjälper kvalitetssäkring i rusningssituationer?

QualityDesk och Puzzel har avtalat om ett integrationspartnerskap med hjälp av vilket kvalitetssäkringen på contact centret kan skötas enkelt, smidigt och systematiskt. Även i dag är det normalt att många contact center använder Excel eller andra motsvarande verktyg för kvalitetssäkring. De är svåra att använda och de ger sällan en helhetsbild av kvaliteten eller av […]