Kundtjänst som konkurrensfaktor: Hurdan är bra kundtjänst?

På 2010-talet har kundtjänst gått från att ha varit en kostnadspost till en strategisk konkurrensfaktor för företagen. Varför? Eftersom kundresorna har blivit alltmer komplicerade och individuella, har också kundupplevelsen fått en allt viktigare roll.   Produkternas eller tjänsternas kvalitet och värde räcker helt enkelt inte längre, utan företagen måste också kunna skapa utmärkta upplevelser för kunderna. […]

5 (kritiska) skäl att integrera kvalitetsledningssystemet i kundservicesystemet

Anskaffningen av ett kundservicesystem är en viktig investering för organisationen. Överensstämmelse med kraven, användbarhet, möjlighet till integration… Det finns mycket att tänka på. Det främsta syftet med kundservicesystemet är att effektivera och underlätta användarnas arbete så att de kan erbjuda smidigare betjäning och bättre upplevelser för kunderna. För att komplettera kundservicesystemet är det också bra […]

Hur nås målen för kundtjänsten?

Vad innebär kvalitetssäkring av kundtjänsten? Det talas mycket sällan offentligt om kvalitetssäkring i kundtjänst eller också missförstås det. Ofta hör jag människor berätta, ”Javisst! Vi mäter kvaliteten!”. När jag frågar hur, är svaret antingen a) kundernas åsikt om tjänsten mäts och/eller b) vi kan följa upp effektivitetssiffrorna i realtid och vi gör kundenkäter regelbundet. Svaret […]

Utnyttja effekten av att lära genom att lära ut i kundtjänst

Betydelsen av kundsupport ska aldrig underskattas. Kundtjänstpersonalen står i främsta ledet i ditt företag, och ofta är de också de sista kunderna har kontakt med efter en affär eller när de har problem med dina tjänster. Personalen vid kundsupporten har hand om ditt företags rykte, och hur nöjd kunden är ligger nästan helt i deras […]