Liity huippuosaajien joukkoon: Vuoden Asiakaspalvelu -kilpailu käynnissä!

customer_service_qualitydesk

QualityDesk on tänäkin vuonna osallisena Waven järjestemää Vuoden Asiakaspalvelu -kilpailua. Kilpailu on järjestetty eri muodossa jo vuodesta 1996, jolloin paremmuudesta kilpailivat Service Deskit. Vuonna 1999 mukaan tulivat Contact centerit. Nyt kilpailu keskittyy Asiakaspalveluun yhdistäen muun muassa edellä mainitut.

Asiakaspalvelu kilpailutekijänä: Millaista on hyvä asiakaspalvelu?

Osaavat asiakaspalvelijat eivät ole yritykselle enää kuluerä, vaan strateginen kilpailuetu.

Asiakaspalvelu on 2010-luvulla muuttunut yrityksille kuluerästä strategiseksi kilpailutekijäksi. Miksi? Koska siinä missä asiakaspoluista on tullut yhä monimutkaisempia ja yksilöllisempiä, on myös asiakaskokemus noussut entistä tärkeämpään rooliin.   Tuotteiden tai palveluiden laatu ja arvo ei enää yksinkertaisesti riitä, vaan yritysten on kyettävä luomaan myös erinomaisia asiakaskokemuksia. Hyvä niin, sillä asiakaspalvelun laadulla ja asiakaskokemuksella on suora yhteys […]

5 (kriittistä) syytä ottaa laadunhallintajärjestelmä osaksi asiakaspalvelujärjestelmää

Osaava asiakaspalvelija hoitaa kontaktin kuin kontaktin ammattitaitoisesti.

Asiakaspalvelujärjestelmän hankinta on tärkeä investointi organisaatiolle. Vaatimustenmukaisuus, käytettävyys, integroitavuus.. Mietittävää on paljon. Asiakaspalvelujärjestelmän perimmäinen tarkoitus on tehostaa ja helpottaa käyttäjiensä työntekoa, jotta nämä voivat tarjota sujuvampaa palvelua ja parempia asiakaskokemuksia.  Asiakaspalvelujärjestelmää täydentämään kannattaa hankkia myös laadunhallintajärjestelmä. Miksi? Koska asiakaskokemuksen jatkuvan kehittämisen kannalta laadunvarmistus on avainasemassa. Laadunhallintajärjestelmä helpottaa organisaation systemaattista laatutyötä ja mahdollistaa asiakaskokemuksen parantamisen tavalla, […]

Monikanavaisen asiakaskokemuksen hallinta: näin onnistut

Yhä useammalla alalla yhdeksi suurimmaksi kilpailutekijäksi on muodostunut asiakkaiden saaman palvelun laatu

Yhä useammalla alalla yhdeksi suurimmaksi kilpailutekijäksi on muodostunut asiakkaiden saaman palvelun laatu. Mutta miten voidaan varmistua siitä, että asiakaskokemus on tavoitellun palvelukokemuksen mukainen kanavasta riippumatta? Vastaus on: monitoroimalla asiakaskohtaamisia. Parhaiten tämä onnistuu tekemällä asiakaskohtaamisten monitorointiin arviointilomakkeen. Hyvä arviointilomake on lomake, jossa arvioidaan asiakaskohtaamista selkeiden osa-alueiden ja kysymysten avulla. Kysymykset on luotava siten, että ne ohjaavat […]

Miten hyödyntää contact centerin hiljaiset hetket?

Kesä on yleensä hiljaista aikaa asiakaspalvelussa. Kausittain ja alasta riippumatta, hiljaisia hetkiä tulee pitkin vuotta. Tällöin onkin oiva hetki tehdä hiukan syvempää analyysia siitä, mitä asiakaskohtaamisissa tapahtuu.