5 perspektiv för ledningen varför coachande ledarskap lönar sig

Vad är coachande ledarskap? Coachande ledarskap är inkluderande, uppskattande ledning som bryr sig om. Det är systematiskt och målinriktat ledarskap som ger den som leds huvudansvaret för att utveckla sig själv. Utan systematiskt ledarskap kan inte önskade resultat nås. Med hjälp av coachande ledarskap kan man i hög grad bidra till att organisationens strategiska mål […]

Betydelsen av coachande ledarskap för personalens kunskapsutveckling

Kompetent och yrkeskunnig personal är företagets viktigaste resurs. Det gäller alla företag, men särskilt inom servicebranschen framhävs betydelsen av kunnig personal. Kundtjänstpersonalen möter i sitt arbete otaliga olika situationer och människor. Medarbetarna måste kunna sköta alla möten på ett högkvalitativt sätt i enlighet med organisationens varumärke. I kundbetjäningssituationer måste kundtjänstpersonalen behärska ett brett spektrum av […]

Utnyttja kundservicepersonalens starka sidor vid utbildningar

asiakaspalvelijoiden-vahvuuksien-hyodyntaminen-koulutuksissa

Såväl unga förmågor som de med mer livserfarenhet i bagaget. Så finns det också de toppexperter som har arbetat i branschen i årtionden och njuter av kundbetjäning av hela sitt hjärta! Här har vi en av kundtjänstbranschens utmaningar, men också en möjlighet enligt min mening. Enorma utbildningsbehov När helt nya arbetstagare söker sig till branschen […]