Fler än 20 000 coachningsstunder och tusentals besparade timmar per år! – QualityDesk i siffror 2021

QualityDesk 2021

QualityDesk 2021 har fler än 7000 användare per vecka och tusentals coachningsstunder.

Första gången jag skrev offentligt om våra siffor var 2018, och då hade vi lite över 700 användare. Sedan dess har siffran tiofaldigats och den ökar kontinuerligt.

Idag används QualityDesk  runt om i världen. Bland annat i: Indien, Spanien, Lettland, Tjeckien, Estland, Sverige och givetvis i Finland.

QualityDesks applikationer används för att bedöma både saker och aktörer (kvalitetssäkring). Samt för operativt coachande ledarskap. Till våra kunder hör bland annat: LokalTapiola, TietoEVRY, Sarastia, Elenia, Fortum, Posti, Aller Media, Rainmaker, Invalidförbundet och Finska Skadeförsäkring.

Över 70 000 bedömningar har hittills loggats i applikationen. Vilket har resulterat i att våra kunder fått mycket verksamhetsdata. Som i sin tur har hjälpt dem på ett tydligt sätt identifiera vilka de starka sidorna och utvecklingsobjekten är i sin verksamhet.

Det har registrerats över 20 000 coachningsstunder, möten på tu man hand och mål- och utvecklingssamtal i QualityDesk. Det vill säga att sammanlagt har detta sparat över 10 000 arbetstimmar.

Till följd av den tydliga inblicken som applikationen ger i coachningsarbetet inverkan ger på verksamheten. Framför allt att det möjliggör att se resultaten, kundnöjdheten och personalnöjdheten, borde sammanfattningsvis vara huvudorsaken till att våra kunder älskar applikationen och oss. 

QualityDesks användarantal 2021
Antalet användare har ökat stadigt och är i dag fler än 7000.
QualityDesks kvalitetsundersökningar 2021
Kvalitetsbedömningar, det vill säga monitoreringar, har det gjorts hela 70 000 av.
Över 20 000 coachningsstunder har hittills loggats i applikationen.

Hög rekommendationsgrad 2021

Våra kunder rekommenderar oss! Idag ligger våra NPS siffror på 88-89 idag. 

Det vi framförallt tror är den största orsaken till att vi rekommenderas så mycket är att vår applikation är lätt att använda. Den medför även en konkret nytta och vår kundtjänst är både snabb och högkvalitativ. 

Ett annat skäl tror vi är att applikationen under de senaste fyra åren endast haft ett kort serviceavbrott, samt ett kort inom betjäningen. Sammanlagt blir detta endast 15 minuter.

Vår kundtjänst har tagit hand om över 700 tickets som besvarats inom 24 timmar. Och det är utan automatiska no-reply-svar. Meddelanden och ärenden sköts mellan människa och människa.

Omsättningen ökar

Vår omsättning har i grova tag fördubblats varje år. Detta har varit ett bra och lugnt sätt att växa på. Detta har resulterat i att vi kan skapa äkta nytta för våra kunder och hjälpa dem på bästa vis!

Vi vill givetvis växa ännu mer och därför har vi inlett vår första omgång av extern finansiering. Genom den vill vi få mer kraft i tillväxten och strävar efter att öka processen. Givetvis samtidigt som vi håller jämna steg på kvaliteten av vår service.

Ytterligare under 2021 har vi anställt Juniorkodaren Gabriel Romero och marknadsföringstraineen Johanna Kotaniemi. Båda två har kort sagt gjort ett alldeles fantastiskt arbete på mycket kort tid! Vidare har vi anställt en egen försäljare i Sverige som hjälper våra svenska kunder. Och ska därmed göra QualityDesk känt även på den svenska marknaden.

omsättning 2021

Vår mission är att skapa bättre ledarskap

Här är vår mission och vårt löfte: Med hjälp av QualityDesk får du bättre ledarskap.
Detta har vi konstaterat med våra kunder, men också i vår egen verksamhet. Skomakarens barn går inte i trasiga skor trots allt!

Det finns fortfarande mycket brister inom ledarskapet i Finland, men också ute i världen.
Många organisationer tror på coachande ledarskap, men förverkligandet stannar ofta vid att det bara talas om det.

Orsaken är för det mesta att handlingen inte stöds tillräckligt eller att den inte är ett strategiskt mål. Även bristfällig uppföljning mellan förverkligandet av ledarskapet och dess effekter orsakar missförstånd. Det vill säga att många beslut fattas utifrån antaganden.

Vi som äger QualityDesk har arbetat i chefs- och ledningsuppgifter i sammanlagt över 40 år. Och på denna grund har vi byggt QualityDesk. Resultatet av detta blev en tjänst som möjliggör att alla kan leda bättre. Organisationen ser ledarskapets situation och dess inverkan på resultaten. Cheferna sparar tid och nerver samtidigt som de anställda och kunderna är nöjdare.

Vi tittar på följande siffror senast om fyra år, antagligen tidigare. Avslutningsvis vill jag önska alla en utmärkt höst! Njut av tiden och livet!

Boka demo i dag och börja vägen mot nöjdare kunder och anställda!

Dela inlägg

Liknande artiklar

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!