Alla artiklar

QualityDesk hjälper dig att lyckas
Kvalitetssäkring
Johanna Kotaniemi

QualityDesk hjälper dig att lyckas

QualityDesk föddes ur skaparnas egna frustrationer över dåligt ledarskap på arbetet. De märkte att när du arbetade i en lednings position fanns där inget verktyg som QualityDesk. Coachning och utvärderingar gjordes i Excel utan en helhetssyn på varken situation eller utveckling.

Läs mer »