Kvalitetsmål e-bok

Med hjälp av den praktiska övningen i boken definierar du tydliga kvalitetsmål för din organisations kundmöten. Ladda ner vår e-bok!

Är det möjligt att ställa upp tydliga mål för kvalitet? [E-Bok]

Javisst! Kvalitet kan också mätas. Du får vad du mäter!

Med hjälp av den praktiska övningen i boken definierar du tydliga kvalitetsmål för din organisations kundmöten. 

Övningen ger dig också ett bedömningsformulär för att mäta kvalitet. Du kan använda formuläret för att monitorera dina anställdas kundmöten och nivån på kvaliteten. 

Det ger dig tydliga utgångspunkter för coachningarna och du kan diskutera handlingar mer än resultat.

Slutresultatet är sådana kundmöten du önskar, nöjda anställda och resultat enligt målen.

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!