Coachande ledarskaps verktyg på ett och samma ställe

LähiTapiola logo

Vi kommer i detta inlägget berätta närmare hur vårt coachande ledarskaps verktyg har kunnat vara till stor nytta för ett stort företag. Om LokalTapiola Group LokalTapiola Group är en ömsesidig grupp av företag som ägs av sina kunder. De servar privat-, lantbruks-, entreprenör-, företags- och organisationer.  Produkterna och tjänsterna omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkringar samt […]

Erfarenheter av QualityDesk-applikationen i förändringsstyrningen hos Posti

Posti referens

Som i all förändring är ledarskap i nyckelposition för att förändringen ska lyckas. Därför inledde Posti en förändring mot en kultur av coachande ledarskap 2018. Förändringen kom i gång bra, men verktygen var bristfälliga. För coachningen och bedömningen av arbetet användes olika Excel-filer och så vidare, och de fanns på alltför många hårddiskar. En helhetsbild […]