5 näkökulmaa johdolle, miksi valmentava johtaminen kannattaa

Mitä on valmentava johtaminen? Valmentava johtaminen on osallistavaa, arvostavaa ja välittävää johtamista. Se on systemaattista ja tavoitteellisesta johtamista, missä johdettavalle annetaan päävastuu itsensä kehittämisestä. Ilman systemaattista johtamista ei voida saavuttaa haluttuja tuloksia. Valmentavalla johtamisella voidaankin merkittävästi myötävaikuttaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tässä artikkelissa on viisi näkökulmaa johdolle, miksi valmentava johtaminen organisaatiossa kannattaa.  1. Työntekijöiden vaihtuvuus […]

Myynnin johtamisen haasteet ja niiden taklaaminen

Puhelinmyyntityö on taitolaji, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä

Myyntityön johtaminen voi olla haastavaa. Tulospaineet, kiire ja työntekijöiden vaihtuvuus kuormittavat esihenkilöitä, jolloin myös johtamisen laatu voi kärsiä. Tyypillisiä seurattavia lukuja ovat puheluiden, myyntitapaamisten ja kauppojen määrät. Valitettavan usein esihenkilöillä ei ole näkymää siihen, mitä myyntitilanteissa tosiasiassa tapahtuu. Toisin sanoen ei tiedetä, miksi toiset myyjät suoriutuvat paremmin kuin toiset tai miksi toinen tiimi pääsee kuukausi […]

Näin onnistut esimiestyössä: 5 konkreettista toimenpidettä

esimiestyö

Esihenkilöiden tehtävänä on johtaa alaisiaan kohti yrityksen strategiassa määriteltyjä tavoitteita. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että vain osa esihenkilöistä on riittävän taitavia työssään, jotta voisivat pärjätä ilman työkaluja ja prosesseja, jotka ohjaavat ja aikatauluttavat tekemistä. Esihenkilöt ovat väliinputoajia Esihenkilöt ovat valitettavan usein väliinputoajia organisaatiossa. Heillä on tulospaineet ja laajat vastuualueet, mutta vähän tukea. Ei ihme, että […]