Näin onnistut esimiestyössä: 5 konkreettista toimenpidettä

esimiestyö

Esihenkilöiden tehtävänä on johtaa alaisiaan kohti yrityksen strategiassa määriteltyjä tavoitteita. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että vain osa esihenkilöistä on riittävän taitavia työssään, jotta voisivat pärjätä ilman työkaluja ja prosesseja, jotka ohjaavat ja aikatauluttavat tekemistä.

Esihenkilöt ovat väliinputoajia

Esihenkilöt ovat valitettavan usein väliinputoajia organisaatiossa. Heillä on tulospaineet ja laajat vastuualueet, mutta vähän tukea. Ei ihme, että niin moni esihenkilö uupuu ja kokee tyytymättömyyttä.  

Esihenkilöt tarvitsevat tukea johtamistyöhön! Yhteisten toimintamallien jalkauttamisella ja tekemisen todentamisella varmistutaan siitä, että niin esihenkilöt kuin työntekijät saavat tasalaatuista, laadukasta johtamista. Vaikutukset näkyvät mm. työntekijätyytyväisyyden, asiakastyytyväisyyden ja tulosten kasvussa. 

HR-järjestelmä ei sovi päivittäisjohtamiseen

Joku voi tässä kohtaa ajatella, että näitä asioita kyllä seurataan HR:n toimesta useamman kerran vuodessa. Näin pitääkin olla, mutta kun kyse on päivittäisjohtamisesta ja johtamisen tason seurannasta, eivät HR-järjestelmät yksinkertaisesti sovellu siihen kankeutensa takia. Ilman oikeanlaista työkalua johtamistyön dokumentointi tapahtuu milloin mihinkin, kuten meileihin ja muistioihin.

Jotta johtamista voidaan kehittää, täytyy olla näkymä siihen, miten organisaatiossa johdetaan ihmisiä. Näiden viiden esimerkin avulla varmistat, että jokaisella on mahdollisuus onnistua esimiestyössään:

 1. Aikatauluta
  Esihenkilöt tarvitsevat tukea johtamistyöhön. Aikatauluttamalla kalenteriin kuukausittaiset valmennustuokiot esihenkilön ja esihenkilön esihenkilön välille yhteiset tuokiot eivät unohdu tai siirry toistuvasti.
 2. Luo valmennuslomake
  Valmennustuokioita varten on hyvä luoda valmennuslomake, jotta tuokioissa käydään sovitut asiat lävitse. Lomakkeelle voi esimerkiksi ottaa kysymyksiä jaksamisesta, työtaakasta, koulutustarpeista, onnistumisista ja niin edelleen.
 3. Seuraa johtamisen tasoa säännöllisesti
  Huono johtaminen on yksi yleisimmistä syistä vaihtaa työpaikkaa! Johtamisen tasoa tuleekin seurata läpi organisaation. Jos esihenkilöt itse saavat surkeaa, tai eivät ollenkaan tukea työssä onnistumiseen ja jaksamiseen, se ei näy vain kulttuurissa, vaan myös tuloksessa. On tärkeää, että yhteisiä toimintamalleja noudatetaan kaikilla organisaation tasoilla.
 4. Tiedä, älä oleta
  Seuraamalla johtamistyötä ja johtamisen tasoa jokaisella organisaation tasolla saadaan käsitys organisaation johtamisen tasosta ja tarvittaessa asioihin voidaan puuttua nopeasti. Systemaattisella seurannalla huomataan nopeasti, jos joku ei toimi yhteisten ohjeiden mukaisesti.
 5. Pyydä palautetta
  Pyydä säännöllisesti palautetta! Valmennustuokioissa kannattaa pyytää palautetta omasta esimiestyöstä. Palautetta voidaan lisäksi pyytää työntekijöille tarkoitetun tyytyväisyyskyselyn yhteydessä. Omaa työtä on hyvä reflektoida myös itse esimerkiksi itsearviointilomakkeen avulla.

Esimiestyö ei ole helppoa, mutta onneksi siinä voi kehittyä! Muun muassa ladattava materiaalimme Valmentajan Käsikirja antaa paljon hyödyllisiä ja konkreettisia vinkkejä valmentavaan esimiestyöhön. Voit ladata käsikirjan alta.

Jaa artikkeli

Ville Mikkonen

Ville Mikkonen

Operatiivinen johtaja +358505737601

Samankaltaiset artikkelit

Sovelluskehittäjä Saas-palveluiden luomiseen ja kehitykseen

QualityDesk on SaaS-ratkaisua sekä asiantuntijapalveluita johtamiseen tarjoava yritys. Toimimme jo kansainvälisesti ja asiakkaitamme löytyy jopa yhdeksästä maassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan heidän työntekijä- sekä asiakaskokemustansa luomamme

Coaching_leaderhisp

Miksi palautteen antaminen ei ole valmentamista?

Palautteen antaminen ja valmentaminen ovat molemmat tärkeitä työkaluja johtamisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Vaikka molemmilla on paikkansa ja ne voivat täydentää toisiaan, ne eivät ole sama