5 näkökulmaa johdolle, miksi valmentava johtaminen kannattaa

Tiimi saavuttaa tavoitteensa, kun se keskittyy tekemään oikeita asioita.

Ilman systemaattista johtamista ei voida saavuttaa haluttuja tuloksia. Valmentavalla johtamisella voidaankin merkittävästi myötävaikuttaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Valmentava johtaminen on osallistavaa, arvostavaa ja välittävää johtamista. Se on systemaattista ja tavoitteellisesta johtamista, missä johdettavalle annetaan päävastuu itsensä kehittämisestä. Tässä artikkelissa esittelemme 5 näkökulmaa johdolle, miksi valmentava johtaminen organisaatiossa kannattaa. 

1. Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee

Valmentavalla johtamisella rakennetaan työympäristöä, missä ihmiset ovat motivoituneita, oppimishaluisia ja halukkaita tekemään yhteistyötä. Kun työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan ja hänellä on oikeat työkalut työssä onnistumiseen, työntekijän motivaatio ja sitoutuminen työhön ja työnantajaan kasvaa.

2. Tavoitteet saavutetaan helpommin

Valmennuksella annetaan selkeät odotukset ja tavoitteet, jolloin tiimin jäsenten ei tarvitse arvailla, mitä heiltä vaaditaan. Valmentaja tukee ja ohjaa työntekijöitä tavoitteissaan. Valmennuksilla tuetaan työntekijöiden jatkuvaa kehittymistä työssä, mikä lisää työntekijöiden työssä viihtymistä ja onnistumista.  

3. Tulokset saavutetaan systemaattisesti

Avain tulosten saavuttamiseen on varmistaa, että asiakaskohtaamisissa tehdään oikeita asioita. Esimerkiksi lisämyynnin tuloksia ei voida kasvattaa, jos lisämyyntiä ei asiakaskohtaamissa tehdä. Kun työntekijöillä on selkeät tavoitteet ja ohjeet työssä onnistumiseen, ja suoriutumista seurataan säännöllisesti, tulokset saavutetaan yhä useammin. Varmistamalla, että asiakaskohtaamisissa tehdään oikeat asiat, varmistutaan myös siitä, että asiakkaat saavat tasalaatuista palvelua työntekijästä tai kanavasta riippumatta, ja että sisäisiä toimintaohjeita noudatetaan asianmukaisesti.

4. Korkeasti koulutettu ja sitoutunut työvoima antaa organisaatiolle kilpailuetua

Valmentava johtaminen edellyttää paljon henkilökohtaista mentorointia, jotta jokaisen tiimin jäsenen taidot kehittyvät asianmukaisesti. Osaava henkilöstö suoriutuu haastavistakin palvelutilanteista erinomaisesti, ja valtaosa asiakaskohtaamisista on tavoitellun palvelukokemuksen mukaisia. Työn tuloksista hyötyvät kaikki!

5. Valmennuksella heikkoudet muuttuvat vahvuuksiksi

Valmennuksella voidaan tunnistaa heikkoudet nopeasti ja auttaa jokaista tiimin jäsentä kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä myötävaikuttaa niin työntekijä- kuin asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta organisaation tulokseen.  

Jos haluat tietää lisää valmentavasta johtamisesta ja kuinka aloittaa valmentava johtaminen, katso webinaarimme alla olevasta linkistä! 

Jaa artikkeli

Johanna Kotaniemi

Johanna Kotaniemi

Marketing specialist

Samankaltaiset artikkelit

Puhelinmyyntityö on taitolaji, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä

Myynnin johtamisen haasteet ja niiden taklaaminen

Myyntityön johtaminen voi olla haastavaa. Tulospaineet, kiire ja työntekijöiden vaihtuvuus kuormittavat esihenkilöitä, jolloin myös johtamisen laatu voi kärsiä. Tyypillisiä seurattavia lukuja ovat puheluiden, myyntitapaamisten ja