5 näkökulmaa johdolle, miksi valmentava johtaminen kannattaa

Tiimi saavuttaa tavoitteensa, kun se keskittyy tekemään oikeita asioita.

Mitä on valmentava johtaminen?

Valmentava johtaminen on osallistavaa, arvostavaa ja välittävää johtamista. Se on systemaattista ja tavoitteellisesta johtamista, missä johdettavalle annetaan päävastuu itsensä kehittämisestä. Ilman systemaattista johtamista ei voida saavuttaa haluttuja tuloksia. Valmentavalla johtamisella voidaankin merkittävästi myötävaikuttaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tässä artikkelissa on viisi näkökulmaa johdolle, miksi valmentava johtaminen organisaatiossa kannattaa. 

1. Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee

Huono johtamisen on yksi yleisimmistä syistä vaihtaa työpaikkaa. On siis sanomattakin selvää, että johtamisen laadulla voidaan merkittävästi vaikuttaa työntekijäkokemukseen ja työntekijöiden pysyvyyteen. Valmentavalla johtamisella rakennetaan työympäristöä, missä ihmiset ovat motivoituneita, oppimishaluisia ja halukkaita tekemään yhteistyötä. Kun työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan ja hänellä on oikeat työkalut työssä onnistumiseen, työntekijän motivaatio ja sitoutuminen työhön ja työnantajaan kasvaa. Samalla pidetään huolta siitä, että työntekijä voi turvallisesti antaa palautetta esihenkilöille ja työnantajalle. Näin hän voi vaikuttaa koko organisaation kehittymiseen.  

2. Tavoitteet saavutetaan helpommin

Valmennuksella annetaan selkeät odotukset ja tavoitteet, jolloin tiimin jäsenten ei tarvitse arvailla, mitä heiltä vaaditaan. Esihenkilö tukee ja ohjaa työntekijöitä tavoitteissaan. Valmennuksilla tuetaan työntekijöiden jatkuvaa kehittymistä työssä, mikä lisää työntekijöiden työssä viihtymistä ja onnistumista.  

3. Tulokset saavutetaan systemaattisesti

Avain tulosten saavuttamiseen on varmistaa, että asiakaskohtaamisissa tehdään oikeita asioita. Esimerkiksi lisämyynnin tuloksia ei voida kasvattaa, jos lisämyyntiä ei asiakaskohtaamissa tehdä. Kun työntekijöillä on selkeät tavoitteet ja ohjeet työssä onnistumiseen, ja suoriutumista seurataan säännöllisesti, tulokset saavutetaan yhä useammin. Varmistamalla, että asiakaskohtaamisissa tehdään oikeat asiat, saavat asiakkaat tasalaatuista palvelua työntekijästä ja kanavasta riippumatta, ja että sisäisiä toimintaohjeita noudatetaan asianmukaisesti.

4. Koulutettu ja sitoutunut työvoima antaa organisaatiolle kilpailuetua

Valmentava johtaminen edellyttää henkilökohtaista mentorointia, jotta jokaisen tiimin jäsenen taidot kehittyvät asianmukaisesti. Osaava henkilöstö suoriutuu haastavistakin palvelutilanteista erinomaisesti, ja valtaosa asiakaskohtaamisista on tavoitellun palvelukokemuksen mukaisia. Työn tuloksista hyötyvät kaikki!

5. Valmennuksella heikkoudet muuttuvat vahvuuksiksi

Valmennuksella voidaan tunnistaa heikkoudet ja auttaa jokaista tiimin jäsentä kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä myötävaikuttaa niin työntekijä- kuin asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta organisaation tulokseen. Avoimella palaute- ja keskustelukulttuurilla varmistetaan, ettei asioita jäädä hautomaan vaan ne käsitellään oikea-aikaisesti ja yhteisymmärryksessä. Valmentavan johtamisen avulla esihenkikö ja työntekijä, valmentaja ja valmennettava työskentelevät yhteisen päämäärän saavuttamiseksi!

Haluatko tietää lisää valmentavasta johtamisesta tai kuinka aloittaa valmentava johtaminen? Tämä webinaarimme kertoo sinulle kaiken oleellisen! 👇

Jaa artikkeli

Ville Mikkonen

Ville Mikkonen

Operatiivinen johtaja +358505737601

Samankaltaiset artikkelit

Coaching_leaderhisp

Miksi palautteen antaminen ei ole valmentamista?

Palautteen antaminen ja valmentaminen ovat molemmat tärkeitä työkaluja johtamisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Vaikka molemmilla on paikkansa ja ne voivat täydentää toisiaan, ne eivät ole sama