Kuinka aloittaa valmentava johtaminen?

Materiaali antaa sinulle selkeät ohjeet valmentavan johtamisen kulttuurin aloittamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

Aloita valmentava johtaminen

Ilman systemaattista johtamista ei voida saavuttaa haluttuja tuloksia. Näin ollen valmentavalla johtamisella voidaan merkittävästi myötävaikuttaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Valmentava johtaminen on osallistavaa, arvostavaa ja välittävää johtamista. Sitä tehdään systemaattisesti ja tavoitteellisesti, antaen johdettavalle päävastuu itsensä kehittämisestä. Käsikirjan luettuasi tiedät 

  • Mitä hyötyä on valmentavasta johtamisesta
  • Mitä valmentava johtaminen on käytännössä
  • Miten aloittaa valmentavan johtamisen kulttuuri organisaatiossa
  • Miten kehittää ja ylläpitää valmentavan johtamisen kulttuuria

Oivaltavia lukuhetkiä!