Miksi palautteen antaminen ei ole valmentamista?

Palautteen antaminen ja valmentaminen ovat molemmat tärkeitä työkaluja johtamisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Vaikka molemmilla on paikkansa ja ne voivat täydentää toisiaan, ne eivät ole sama asia. Tässä artikkelissa tarkastelemme syitä siihen, miksi palautteen antaminen ei ole sama kuin valmentaminen.

1. Tavoitteet ja päämäärät

  • Palaute: Palautteen ensisijainen tavoite on informoida henkilöä siitä, miten hän on suoriutunut tietyssä tehtävässä tai toiminnassa. Se keskittyy menneeseen suoritukseen ja antaa tietoa siitä, mitä on tehty hyvin ja missä on parantamisen varaa.

  • Valmentaminen: Valmentamisen tavoitteena on auttaa henkilöä kehittämään taitojaan ja potentiaaliaan tulevaisuutta varten. Se keskittyy tulevaisuuteen ja siihen, mitä henkilö voi tehdä paremmin tai eri tavalla seuraavalla kerralla.

Coaching_leaderhisp

2. Dialogin luonne

  • Palaute: Palautteessa keskustelu on usein yksisuuntaista, jossa antaja kertoo näkemyksensä ja vastaanottaja kuuntelee.

  • Valmentaminen: Valmentamisessa keskustelu on vuorovaikutteista. Valmentaja esittää kysymyksiä, jotka auttavat valmennettavaa reflektoimaan ja löytämään omat ratkaisunsa.

3. Kesto ja syvyys

  • Palaute: Palautteen antaminen on usein lyhytaikaista ja keskittyy yksittäiseen tapahtumaan tai suoritukseen.

  • Valmentaminen: Valmentaminen on prosessi, joka voi kestää pidemmän aikaa. Se vaatii syvällisempää keskustelua ja reflektointia.

4. Vastuu ja omistajuus

  • Palaute: Palautteen antaja ottaa vastuun kertoessaan näkemyksensä ja mielipiteensä.

  • Valmentaminen: Valmentamisessa vastuu on valmennettavalla. Valmentaja tukee ja ohjaa, mutta valmennettava tekee lopulliset päätökset ja ottaa vastuun toiminnastaan.

5. Lähestymistapa

  • Palaute: Palautteessa keskitytään usein siihen, mitä tapahtui ja miksi.

  • Valmentaminen: Valmentamisessa keskitytään siihen, mitä voisi tapahtua seuraavaksi ja miten.

Miksi tällä on väliä?

Vaikka palautteen antaminen ja valmentaminen ovat molemmat arvokkaita työkaluja, ne palvelevat erilaisia tarkoituksia ja lähestyvät kehitystä eri näkökulmista. On tärkeää ymmärtää näiden kahden välinen ero, jotta voimme käyttää niitä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lataa tästä maksuton Valmentajan käsikirja, selkeä opas valmentavaa johtamiseen!

Jaa artikkeli

Ville Mikkonen

Ville Mikkonen

Operatiivinen johtaja +358505737601

Samankaltaiset artikkelit

Sovelluskehittäjä Saas-palveluiden luomiseen ja kehitykseen

QualityDesk on SaaS-ratkaisua sekä asiantuntijapalveluita johtamiseen tarjoava yritys. Toimimme jo kansainvälisesti ja asiakkaitamme löytyy jopa yhdeksästä maassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan heidän työntekijä- sekä asiakaskokemustansa luomamme

Coaching_leaderhisp

Miksi palautteen antaminen ei ole valmentamista?

Palautteen antaminen ja valmentaminen ovat molemmat tärkeitä työkaluja johtamisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Vaikka molemmilla on paikkansa ja ne voivat täydentää toisiaan, ne eivät ole sama