Kvalitetssäkrings app gav systematik i arbetet

Rainmaker är Finlands största serviceföretag inom försäljning och kundarbete. De erbjuder täckande försäljnings-, contact center- och personaltjänster.

 

Kvalitetssäkrings app gav systematik i arbetet

Rainmaker har använt sig av applikationen QualityDesk i drygt ett år. Petteri Reponen, som är datasystemansvarig, berättar att innan applikationen togs i bruk var informationen splittrad och samtal dokumenterades i Excel. Det fanns inget riktigt systematiskt sätt att utföra varken coachningar eller mäta resultatet på ett och samma ställe. De vill gärna berätta hur kvalitetssäkrings appen gav dem systematik i arbetet.

Idag används applikationen väldigt mångsidigt för att coacha personalen i telefonförsäljning och kundtjänstärenden. Applikationen erbjuder bedömningsformulär för att lyssna till telefonsamtal och coachningsformulär för diskussioner med personalen. Enligt Petteri är applikationen nyttig för både uppföljning och för att få en helhetsuppfattning. I applikationen ser man vad som gjorts och vilka betyg som satts.

Petteri berättar att ett utvecklingsobjekt är möjligheten till integrering med andra kontakthanteringssystem. Rainmaker använder sig också av andra system, så att kunna förena programmen skulle underlätta chefernas arbete. På företaget har man varit mycket nöjda med hur kontakten och kommunikationen med QualityDesk fungerar, och man väntar med iver på framtida programuppdateringar. 

*Integration på QualityDesk sker alltid i enlighet med våra kunders behov. Nästa steg kommer att vara integrationer med minst två kontakthanteringssystem. Det finns redan integrationer med ID-hantering (ADFS och Azure AD) och verktyget för mätning av kundupplevelser Surveypal. 

Är du nyfiken att höra hur QualityDesk kan hjälpa din organisation att lyckas? Boka ett möte nedan för en demo så visar vi dig konkret hur vi kan hjälpa dig!

Boka en demo idag! 

Se vad vår kvalitetssäkrings app kan göra för dig. Börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!