Tietosuojaseloste

QualityDesk Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Hämeentie 16 D 79
00530 Helsinki, Finland
sales@qualitydesk.com

QualityDesk Oy on henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettuna rekisterinpitäjänä sitoutunut suojaamaan ja käyttämään verkkopalvelunsa käyttäjien henkilötietoja henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti. Käyttäjät hyväksyvät tämän tietosuojalausekkeen lähettämällä tietonsa qualitydesk.com -internetsivuilla olevien sähköisten lomakkeiden tai chat-palvelun kautta.

QualityDesk Oy kerää käyttäjistä henkilötietoja palvelun käyttäjiltä itseltään internetsivuilla olevien yhteydenottopyyntölomakkeiden täyttämisen yhteydessä, chat-keskustelun aloittaessa tai myöhemmin mahdollisen asiakkuuden alkamisen jälkeen.

Käyttäjistä voidaan kerätä ja tallettaa henkilötietojen käsittelyn kannalta tarpeellisia tietoja, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ja muut yhteydenottolomakkeilla mahdollisesti annetut lisätiedot. Saamamme tiedot tallennetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme, jossa tietoja käytetään tapauskohtaisesti asiakassuhteen perustamiseen ja hoitoon, yhteydenottojen mahdollistamiseen, palveluiden tuottamista, toteuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä varten sekä omaa suoramarkkinointiamme varten. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille muuten kuin viranomaisille lain edellyttämissä puitteissa.

Käytämme Hotjaria ymmärtääksemme paremmin käyttäjiemme tarpeita ja optimoidaksemme palvelua ja käyttökokemusta. Hotjar on palvelu, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin käyttäjäkokemusta (esim. kuinka paljon aikaa he viettävät ja millä sivuilla, mitä linkkejä he klikkaavat, mistä käyttäjät pitävät ja mistä eivät pidä jne.) Tämä antaa meille mahdollisuuden rakentaa ja ylläpitää palveluamme käyttäjäpalautteen avulla. Hotjar käyttää evästeitä ja muita tekniikoita kerätäkseen tietoja käyttäjien käyttäytymisestä ja heidän laitteistaan. Näitä tietoja ovat laitteen IP-osoite (jota käsitellään istunnon aikana ja tallennetaan tunnistamattomassa muodossa), laitteen näytön koko, laitetyyppi (yksilölliset laitetunnisteet), selaimen tiedot, maantieteellinen sijainti (vain maa) ja verkkosivustomme näyttämiseen käytetty kieli. Hotjar tallentaa nämä tiedot puolestamme pseudonymisoituun käyttäjäprofiiliin. Hotjar ei saa sopimuksen mukaisesti myydä mitään puolestamme kerättyjä tietoja.

Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta, verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä ja käyttäjämääriä koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla sekä tilastoida ja analysoida näin saatuja tietoja verkkosivujemme ja palveluidemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla.

Kaikki henkilötiedot ovat tallennettuna järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen. Kaikilla tietoihin pääsevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterissä oleviin tietoihin.

Henkilötietolain mukaiset tietojen tarkistuspyynnöt ja suoramarkkinointia koskevat kieltopyynnöt samoin kuin muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut voi osoittaa QualityDesk Oy:lle osoitteeseen:

Hämeentie 16 D 79
00530 Helsinki, Finland
sales@qualitydesk.com