Miksi palautteen antaminen ei ole valmentamista?

Coaching_leaderhisp

Palautteen antaminen ja valmentaminen ovat molemmat tärkeitä työkaluja johtamisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Vaikka molemmilla on paikkansa ja ne voivat täydentää toisiaan, ne eivät ole sama asia. Tässä artikkelissa tarkastelemme syitä siihen, miksi palautteen antaminen ei ole sama kuin valmentaminen. 1. Tavoitteet ja päämäärät Palaute: Palautteen ensisijainen tavoite on informoida henkilöä siitä, miten hän on suoriutunut […]