Kehittymisen seuranta ja raportointi helpottui QualityDeskillä

Ennen QualityDeskin käyttöönottoa dokumentointi Suomen Vahinkovakuutuksessa oli pirstaloitunutta, eikä kehittymiseen ollut selkeää näkymää.

Yritys ja käyttötapa

Suomen Vahinkovakuutus Oy on moderni suomalainen vakuutusyhtiö, joka palvelee yli 165 000 asiakasta. Suomen Vahinkovakuutus Oy:n omistaa POP Pankki -ryhmä ja se tuottaa vakuutuspalveluja kuluttajille POP Vakuutus ja Säästöpankin vakuutukset -brändeillä.

QualityDesk-sovellus otettiin yrityksessä käyttöön vuonna 2019. Sovellus on käytössä Suomen Vahinkovakuutuksen asiakaspalvelussa ja korvauspalveluissa. 

Haaste

Yhteyspäällikkö Sami Kalhon mukaan suurin haaste ennen sovelluksen käyttöönottoa oli dokumentointi. Dataa pyöri niin Exceleissä kuin Word-tiedostoissa pirstaloituneena, eikä dataa saanut ymmärrettävään muotoon. Myös kehityksen arviointi oli haastavaa, kun käytössä ei ollut pisteytysjärjestelmää.

Ratkaisu

Yrityksessä on oltu todella tyytyväisiä sovellukseen. Suurimmat hyödyt kiteytyvät kehittymisen seurantaan ja raportointiin: asiat ovat yhdessä paikassa, data on visuaalisessa muodossa ja pisteytyksen avulla nähdään henkilöiden kehittyminen, ja tuloksista pystytään raportoimaan eri portaissa helposti. 

Sovelluksen tarpeellisuudesta ei jää epäselvyyttä: ”Olen itsekin toiminut myyntivalmennuksen tehtävissä, jolloin kaikki tieto oli mulla itselläni. Onhan se yrityksen näkökulmasta haasteellinen tilanne, ettei kaikki tieto ole järjestelmässä vaan yhden henkilön varassa”, Sami pohtii.

Myös yhteydenpito QualityDeskin suuntaan saa Samilta kiitosta. ”Yhteydenpito on ollut todella helppoa, siitä suuret kiitokset. Meillä on aina välillä palavereita ja jos on ollut jokin asia, niin Ville on sen aina selvittänyt, aina mennyt erinomaisesti.

QualityDesk on intuitiivinen operatiivisen johtamisen sovellus

QualityDeskin avulla esihenkilöiden operatiivinen työ helpottuu merkittävästi, kun seuranta-, valmennus-, ja raportointiominaisuudet löytyvät kaikki yhdestä paikasta.

Esihenkilöt säästävät aikaa ja tekeminen tehostuu, kun kehitystä vaativat asiat ovat selvästi näkyvissä. Laadunvarmistussovelluksemme avulla osallistat henkilöstön mukaan kehitykseen, sillä sovelluksesta voit valita näkymän aina agentista koko organisaatioon. Näin myös henkilöstö tietää, millä perustein heitä arvioidaan ja mitä heiltä odotetaan, tehden toiminnasta reilua ja läpinäkyvää!

Katso alta lyhyt esittely sovelluksesta sekä hyödyt mitä sovelluksen käytöstä saavutat! Sen jälkeen varaa tutustumistapaaminen, niin näytämme konkreettisesti, mitä hyötyä sinä sovelluksesta saat!