Laadunvarmistus- ja valmennussovellus säästää LähiTapiolan esimiesten aikaa

LähiTapiolalla tahdotaan palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin, ja siksi tapaamisten laatua seurataan jatkuvasti. Yrityksellä on laajamittaisessa käytössään QualityDesk Oy:n sovellus, joka vastaa hyvin arkisten rutiinien seuraamistarpeeseen. Sovelluksen käyttö säästää myös esimiesten aikaa.

LähiTapiola on asiakkaidensa terveydestä, turvallisuudesta ja taloudesta huolehtiva elämänturvayhtiö. Yritys kohtaa asiakkaitaan monissa kanavissa, kuten puhelimitse ja digitaalisesti. Myös toimistolla tapahtuviin tapaamisiin tahdotaan panostaa, sillä asiakas satsaa niihin omaa aikaansa.

– Meillä on laadunarvioinnin ja valmennusten seurannassa käytössä QualityDesk-sovellus. Se on hyvin arkisten rutiinien seurantatyöväline, joka helpottaa esimiesten työtä, kertoo LähiTapiolan hankejohtaja Jutta Joffell.

Yhteistyön pilottijakso vakuutti

– LähiTapiolassa on aiemmin kirjattu kohtaamisten arviointeja ja valmennuksia erilaisiin työvälineisiin, alkaen ihan ruutuvihoista ja Excelistä, Joffell mainitsee.

LähiTapiolan liiketoiminnassa oli tarve kerätä tiedot ja arvioinnit yhteen työkaluun, sillä seurannan ja raportoinnin toivottiin helpottuvan. Lisäksi esimiesten arkea haluttiin sujuvoittaa siten, että heidän tarvitsee käyttää vain yhtä laadunvarmistukseen ja valmennuksiin liittyvää työkalua.

– Yhteistyö QualityDeskin kanssa alkoi pilottijaksolla. Testasimme muutaman kuukauden ajan palvelua isovolyymisessa Contact Centerissä. Pilottijakson perusteella vakuutuimme siitä, että meidän kannattaa laajentaa sovelluksen käyttö koko yritykseen, Joffell muistelee.

Sovelluksen käyttöön opastettiin hyvin

Joffellin mukaan QualityDesk auttoi sovelluksen käytön aloittamisessa hyvin. Lomakkeiden rakentelua käytiin yhdessä läpi pohtien, millaiset asiat toimivat lomakkeissa hyvin ja millaiset heikommin. Tällöin LähiTapiolalla osataan tehdä sovelluksen käytössä viisaampia päätöksiä ja luoda paremmin toimivia sisältöjä.

Sovellus auttaa kohtaamistemme laadun kehittämisessä, mikä puolestaan vie meitä vahvasti eteenpäin elämänturvayhtiönä. En oikein osaa enää edes miettiä, miten voisin toimia tai edistää asioita ilman tämänkaltaista työkalua, Joffell pohtii.

laadunvarmistus-ja-valmennussovellus-saastaa-lahitapiolan-esimiesten-aikaa