AI och robotteknik. Tar de kundservicepersonalens arbete?

Under de senaste par åren har det varit mycket tal om den revolutionerande automationen, robottekniken och artificiella intelligensen. Jag har deltagit i webbinarier där många som arbetar i europeiska kundservicecenter tror att robotar kommer att undantränga kundservicepersonalen åtminstone delvis under de följande fem åren.