Förändringsstyrning: Hur genomföra förändringar som automation medför i arbetet?

muutosjohtaminen

En aspekt av företagens verksamhet kommer antagligen inte att försvinna under en nära framtid, nämligen att ta hand om kunderna och göra merförsäljning. Det betyder alltså att man antagligen kan utöka experternas roller med nya ansvar som väl kan innehålla uppgifter som liknar kundtjänst eller kanske till och med tangerar merförsäljning. Detta innebär ett enormt […]

Monitoreringsformuläret är kundtjänstens rättesnöre

ohjenuora-asiakaspalvelussa

Ett bra monitoreringsformulär består av delområden och frågor under dem med hjälp av vilka man säkerställer att kundmötena går till som de ska. Samtidigt identifierar chefen lätt de starka sidorna och utvecklingsobjekten i varje delområde. Genom coachning i dessa kan man utveckla kundtjänsten precis i den riktning man vill. Nedan finns ett exempel på ett […]