Att attrahera och hålla kvar millenialer

Attracting and keeping millennials

Medan kvarhållandegraden har sjunkit är konkurrensen om de mest begåvade hårdare än någonsin. Till följd av den rekordlåga arbetslösheten har saker och ting blivit ännu svårare. Vad som är viktigt att förstå är hur man attraherar millenialer och håller dem engagerade i sitt arbete. Eftersom de redan nu utgör den största generationsgruppen på våra arbetsplatser.  […]

Förväntningsdiskussion – Lär känna ditt team på riktigt!

Vad väntar sig arbetstagaren av organisationen och av dig som chef? Som chef är det bra om du har det ganska klart för dig vad dina teammedlemmar förväntar sig. På så sätt känner du till varje arbetstagares målbilder, men också om förväntningarna verkligen är realistiska? Förväntar sig dina anställda något av dig som du vet […]