QualityDesk hjälper dig att lyckas

QualityDesk hjälper dig att lyckas

QualityDesk föddes ur skaparnas egna frustrationer över dåligt ledarskap på arbetet. De märkte att när du arbetade i en lednings position fanns där inget verktyg som QualityDesk. Coachning och utvärderingar gjordes i Excel utan en helhetssyn på varken situation eller utveckling.

Att attrahera och hålla kvar millenialer

Attracting and keeping millennials

Medan kvarhållandegraden har sjunkit är konkurrensen om de mest begåvade hårdare än någonsin. Till följd av den rekordlåga arbetslösheten har saker och ting blivit ännu svårare. Vad som är viktigt att förstå är hur man attraherar millenialer och håller dem engagerade i sitt arbete. Eftersom de redan nu utgör den största generationsgruppen på våra arbetsplatser.  […]

5 Sätt att boosta effektiviteten i ett contact center!

Vi listar: 5 Sätt att boosta effektiviteten i ett contact center Vi vill göra första intrycket fantastiskt, därför har vi satt ihop en lista med 5 sätt att boosta effektiviteten i ett contact center. Vare sig det gäller att köa till en telefontjänst eller att vänta på en lösning. När väntetiden är lång har du […]

Förväntningsdiskussion – Lär känna ditt team på riktigt!

Vad väntar sig arbetstagaren av organisationen och av dig som chef? Som chef är det bra om du har det ganska klart för dig vad dina teammedlemmar förväntar sig. På så sätt känner du till varje arbetstagares målbilder, men också om förväntningarna verkligen är realistiska? Förväntar sig dina anställda något av dig som du vet […]

Förändringsstyrning: Hur genomföra förändringar som automation medför i arbetet?

muutosjohtaminen

En aspekt av företagens verksamhet kommer antagligen inte att försvinna under en nära framtid, nämligen att ta hand om kunderna och göra merförsäljning. Det betyder alltså att man antagligen kan utöka experternas roller med nya ansvar som väl kan innehålla uppgifter som liknar kundtjänst eller kanske till och med tangerar merförsäljning. Detta innebär ett enormt […]

Känslan vinner över förnuftet. Alltid.

tunne-voittaa-jarjen-aina

När du kan stanna upp och se dina känslotillstånd, utvecklas du antagligen mycket som människa. Med stor sannolikhet upplever du nedanstående förändringar: Stressiga och plötsliga förändringar känns inte så ångestfyllda. Du får mer gjort. Du är gladare. Du visar tacksamhet och erkänner också andras framgångar mer. Du hittar bakomliggande orsaker till dina problem. Du är […]