5 näkökulmaa johdolle, miksi valmentava johtaminen kannattaa

Tiimi saavuttaa tavoitteensa, kun se keskittyy tekemään oikeita asioita.

Ilman systemaattista johtamista ei voida saavuttaa haluttuja tuloksia. Valmentavalla johtamisella voidaankin merkittävästi myötävaikuttaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Valmentava johtaminen on osallistavaa, arvostavaa ja välittävää johtamista. Se on systemaattista ja tavoitteellisesta johtamista, missä johdettavalle annetaan päävastuu itsensä kehittämisestä. Tässä artikkelissa esittelemme 5 näkökulmaa johdolle, miksi valmentava johtaminen organisaatiossa kannattaa.  1. Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee Valmentavalla johtamisella rakennetaan […]

Miksi valmentaminen ja laadunvarmistaminen on tärkeää?

Laadunvarmistaminen on tärkeää monesta syystä.

Asiakas- ja myyntipalveluissa tärkein asia on varmasti asiakkaan kohtaaminen. Hyvin hoidetulla asiakaskohtaamisella varmistettaan asiakkaan asioiden hoito, hyvä asiakaskokemus ja tyytyväinen asiakas, joka mielellään jatkaa tai aloittaa asiakkuutensa. Monesti koko yrityksen toimintaedellytys on kiinni siitä, että nämä kohtaamiset hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä johtuen onkin erikoista, että asiakaskohtaamisten kehittämiseen käytetään yllättävän vähän aikaa ja resursseja. Suurin […]

QualityDeskin avulla uudelle tasolle!

QualityDesk Oy on neljän ammattilaisen perustama yritys, jonka asiakaslupaus on antaa avaimet tuottavuuden parantamiseen erinomaisten asiakaskokemusten ja onnistumisten kautta!

Mitä tehdä, kun asiakaspalvelijat eivät koe työtään merkityksellisenä?

Asiakaspalvelijan työn merkitys on yrityksille valtava. Välillä tämä helposti unohtuu, mutta tässä artikkelissa kerromme, miksi sitä ei pidä missään vaiheessa unohtaa! Asiakaspalvelijoiden merkitys Asiakaspalvelijoiden merkitystä ei nykypäivä pysty juurikaan liioittelemaan. Asiakaskokemus todetaan lähes jokaisessa tutkimuksessa tärkeimpien asiakassuhteen luomisen ja jatkumisen vaikuttavista tekijöistä ja asiakaspalvelijoilla on kenties suurin yksittäinen vaikutus asiakaskokemuksen luomiseen. Asiakaspalvelijan tekeminen korostuu varsinkin […]